Ngành nghề kinh doanh

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

Công Ty TNHH Bất Động Sản Gia Minh (Tên nước ngoài: Gia Minh Real Estate Company Limited), Mã số thuế: 0315184872, được thành lập ngày 25/07/2018, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 444A Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Ngô Văn Hòa

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN HUY

Mã số thuế: 0314931578

CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN HNLAND

Mã số thuế: 0109460164

CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN HKR

Mã số thuế: 0316806477

CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN HDK

Mã số thuế: 4101581372

CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN HALO

Mã số thuế: 0315200154

Tìm thông tin Doanh nghiệp