Ngành nghề kinh doanh

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

Công Ty TNHH Frasers Property Development Services (việt Nam) (Tên nước ngoài: Frasers Property Development Services (vietnam) Co., Ltd), Mã số thuế: 0315181303, được thành lập ngày 23/07/2018, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 2, Đường Ngô Đức Kế, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Tay Lin Huang

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH FSTUDIO

Mã số thuế: 0315265465

CÔNG TY TNHH FSP

Mã số thuế: 0314832376

CÔNG TY TNHH FSM VIỆT NAM

Mã số thuế: 0109518953

CÔNG TY TNHH FSC KIARA (VIETNAM)

Mã số thuế: 0108388437

CÔNG TY TNHH FS123

Mã số thuế: 0109627494

CÔNG TY TNHH FRUSHIMI

Mã số thuế: 0314799094

CÔNG TY TNHH FRUIT X VIỆT NAM

Mã số thuế: 0316690399

CÔNG TY TNHH FRUIT TOUR

Mã số thuế: 1501113729

CÔNG TY TNHH FRUIT SKIN VIỆT NAM

Mã số thuế: 0109724515

CÔNG TY TNHH FRUIT DELI

Mã số thuế: 1101874969

CÔNG TY TNHH FRPT

Mã số thuế: 0108178454

CÔNG TY TNHH FROM SOUL

Mã số thuế: 0402083398

CÔNG TY TNHH FRIWO VIỆT NAM

Mã số thuế: 3603309040

CÔNG TY TNHH FRISK

Mã số thuế: 0314922950

CÔNG TY TNHH FRIKA

Mã số thuế: 0108202523

CÔNG TY TNHH FRIENDSHIP VIỆT NAM

Mã số thuế: 0314774163

CÔNG TY TNHH FRIENDSHIP TRADING

Mã số thuế: 0314901453

CÔNG TY TNHH FRIENDS SOUND & LIGHT

Mã số thuế: 0108263389

CÔNG TY TNHH FRIENDLY HOTEL

Mã số thuế: 3401167178

CÔNG TY TNHH FRIENDLY GROUP VIỆT NAM

Mã số thuế: 0316684645

CÔNG TY TNHH FRIENDLY DEV CO

Mã số thuế: 0402078119

CÔNG TY TNHH FRESHCELL

Mã số thuế: 0315176053

CÔNG TY TNHH FRESH LOTUS

Mã số thuế: 0401869950

CÔNG TY TNHH FRESH LIFE

Mã số thuế: 4101549379

CÔNG TY TNHH FRESH INGREDIENT

Mã số thuế: 0316686258

CÔNG TY TNHH FRESH INDUSTRY

Mã số thuế: 5702092219

CÔNG TY TNHH FRESH FUN

Mã số thuế: 0316840051

CÔNG TY TNHH FRESH FROZEN FOODS

Mã số thuế: 0315912881

CÔNG TY TNHH FRESH FOOD SONG HY

Mã số thuế: 0316737230

CÔNG TY TNHH FRESH FOOD PLUS

Mã số thuế: 0901032984

CÔNG TY TNHH FRESH FOOD HÀ NỘI

Mã số thuế: 0108923934

CÔNG TY TNHH FRESH DESIGN VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108894909

CÔNG TY TNHH FRESCO VIỆT NAM

Mã số thuế: 0109454844

CÔNG TY TNHH FRENDY

Mã số thuế: 0108258269

CÔNG TY TNHH FRENA VINA

Mã số thuế: 0316753289

CÔNG TY TNHH FRELIX

Mã số thuế: 0315489352

CÔNG TY TNHH FREEZING

Mã số thuế: 0315830910

CÔNG TY TNHH FREEZE DRIED FOOD VN

Mã số thuế: 3603805916

CÔNG TY TNHH FREEZ

Mã số thuế: 0312246785

CÔNG TY TNHH FREELINE HOME

Mã số thuế: 3702898291

CÔNG TY TNHH FREELANCER VIET

Mã số thuế: 0314816649

CÔNG TY TNHH FREEFITE VIỆT NAM

Mã số thuế: 0314871953

CÔNG TY TNHH FREEDOMX

Mã số thuế: 0109543540

CÔNG TY TNHH FREEDOM VIETNAM

Mã số thuế: 0316469694

CÔNG TY TNHH FREEDOM TRAINING

Mã số thuế: 0316551740

CÔNG TY TNHH FREEDOM INKS

Mã số thuế: 0315950196

CÔNG TY TNHH FREEBIRD TOUR

Mã số thuế: 4201791140

CÔNG TY TNHH FREEBIRD MEDIA

Mã số thuế: 0316824250

CÔNG TY TNHH FREDERIC K

Mã số thuế: 0316637363

CÔNG TY TNHH FREDDA

Mã số thuế: 0108952043

Tìm thông tin Doanh nghiệp