Ngành nghề kinh doanh

1Đại lý, môi giới, đấu giá4610
2Đại lý46101
3Môi giới46102
4Đấu giá46103
5Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan7110
6Hoạt động kiến trúc71101
7Hoạt động đo đạc bản đồ71102
8Hoạt động thăm dò địa chất, nguồn nước71103
9Hoạt động tư vấn kỹ thuật có liên quan khác71109
10Kiểm tra và phân tích kỹ thuật71200
11Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật72100
12Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học xã hội và nhân văn72200
13Quảng cáo73100
14Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận73200
15Hoạt động thiết kế chuyên dụng74100
16Hoạt động nhiếp ảnh74200

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

Công Ty Cổ Phần Hô Biến (Tên nước ngoài: Ho Bien Joint Stock Company), Mã số thuế: 0315181208, được thành lập ngày 23/07/2018, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Văn phòng số 15, Tầng 9, thuộc Khu phức hợp Cantavil An Phú, số 1 Song Hành, Xa Lộ Hà Nội, Phường An Phú, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Nguyễn Thị Phương Dung Yoon Jun Young

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Lập trình máy vi tính.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY CỔ PHẦN HẠ TẦNG FECON

Mã số thuế: 0106393689

CÔNG TY CỔ PHẦN HẠ THANH

Mã số thuế: 2802926550

CÔNG TY CỔ PHẦN HẠ LONG SQUARE

Mã số thuế: 5702042874

CÔNG TY CỔ PHẦN HƯƠNG ĐAN

Mã số thuế: 2500656749

CÔNG TY CỔ PHẦN HƯƠNG SEN SƠN LA

Mã số thuế: 5500565913

CÔNG TY CỔ PHẦN HƯNG ĐỒNG

Mã số thuế: 2901970102

CÔNG TY CỔ PHẦN HƯNG THỊNH VĨ

Mã số thuế: 0314819199

CÔNG TY CỔ PHẦN HƯNG THỊNH GREEN

Mã số thuế: 4201890222

CÔNG TY CỔ PHẦN HƯNG PHÁT VINAHA

Mã số thuế: 0315222623

CÔNG TY CỔ PHẦN HƯNG GIA KHANG

Mã số thuế: 0401889876

CÔNG TY CỔ PHẦN HƯNG F.A.T

Mã số thuế: 0108923525

CÔNG TY CỔ PHẦN HÙNG TÙNG LINH

Mã số thuế: 0201841570

CÔNG TY CỔ PHẦN HÙNG PHÁT GROUP

Mã số thuế: 3801254298

CÔNG TY CỔ PHẦN HÙNG HÀ BẢO AN

Mã số thuế: 2802786127

Tìm thông tin Doanh nghiệp