Ngành nghề kinh doanh

1Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động5610
2Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống56101
3Dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động khác56109
4Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...)56210
5Dịch vụ ăn uống khác56290
6Dịch vụ phục vụ đồ uống5630
7Quán rượu, bia, quầy bar56301
8Dịch vụ phục vụ đồ uống khác56309
9Xuất bản sách58110
10Xuất bản các danh mục chỉ dẫn và địa chỉ58120
11Xuất bản báo, tạp chí và các ấn phẩm định kỳ58130
12Hoạt động xuất bản khác58190
13Xuất bản phần mềm58200

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

Công Ty TNHH The Rock Learning Center - Saigon (Tên nước ngoài: The Rock Learning Center - Saigon Company Limited), Mã số thuế: 0315179992, được thành lập ngày 23/07/2018, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 33-35-37 Hưng Phước 4, Phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Mangadap Gina Espanola

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Giáo dục khác chưa được phân vào đâu.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH THÉP MANO Á CHÂU

Mã số thuế: 0314913233

CÔNG TY TNHH THEVIN

Mã số thuế: 5701909138

CÔNG TY TNHH THETA VIỆT NAM

Mã số thuế: 0109541857

CÔNG TY TNHH THETA ENGINEERING

Mã số thuế: 0109179651

CÔNG TY TNHH THERMAL TECH VIỆT NAM

Mã số thuế: 0109428675

CÔNG TY TNHH THERMAL MASTER VINA

Mã số thuế: 1101889228

CÔNG TY TNHH THERASCIENCE VIỆT NAM

Mã số thuế: 0314857211

CÔNG TY TNHH THERAPIST BANGKOK

Mã số thuế: 0315217302

CÔNG TY TNHH THEMPLUS VIỆT NAM

Mã số thuế: 0109228757

CÔNG TY TNHH THEMIS HOLDINGS

Mã số thuế: 0315927542

CÔNG TY TNHH THEH

Mã số thuế: 0314937058

CÔNG TY TNHH THEGOSE

Mã số thuế: 3702818169

CÔNG TY TNHH THEBLUE

Mã số thuế: 0109487078

CÔNG TY TNHH THEARGANWOOD

Mã số thuế: 0314968377

CÔNG TY TNHH THE-MIRA

Mã số thuế: 0313927297

CÔNG TY TNHH THE WORLDLINK VIỆT NAM

Mã số thuế: 0314925736

CÔNG TY TNHH THE WOLF INC

Mã số thuế: 0109489413

CÔNG TY TNHH THE WINNER STAR VIETNAM

Mã số thuế: 0316398563

CÔNG TY TNHH THE WINGS

Mã số thuế: 0315337462

CÔNG TY TNHH THE WINFAST

Mã số thuế: 3603791935

CÔNG TY TNHH THE WINDSOR TEA HOUSE

Mã số thuế: 0401997173

CÔNG TY TNHH THE WATERMELON

Mã số thuế: 0108897931

CÔNG TY TNHH THE VISION

Mã số thuế: 0402110115

CÔNG TY TNHH THE VIETSUN

Mã số thuế: 0314883067

CÔNG TY TNHH THE V

Mã số thuế: 0313771145

CÔNG TY TNHH THE TWO FOOD BROKERS

Mã số thuế: 0316522073

CÔNG TY TNHH THE TEA GARDEN

Mã số thuế: 0314995162

CÔNG TY TNHH THE TAM’S

Mã số thuế: 0315183565

CÔNG TY TNHH THE TAM VIỆT NAM

Mã số thuế: 0316778540

CÔNG TY TNHH THE STRYKER VIỆT NAM

Mã số thuế: 0316627118

CÔNG TY TNHH THE STARLYNX TRUST

Mã số thuế: 0316708215

CÔNG TY TNHH THE STAR ENGLISH CENTER

Mã số thuế: 5901157968

CÔNG TY TNHH THE SPORTSMAN

Mã số thuế: 0316747969

CÔNG TY TNHH THE SOUL VIỆT NAM

Mã số thuế: 0109730117

CÔNG TY TNHH THE SOCICAL

Mã số thuế: 0315375531

CÔNG TY TNHH THE SOCIAL DYNAMIC

Mã số thuế: 0316586599

CÔNG TY TNHH THE SILENT

Mã số thuế: 0108915066

CÔNG TY TNHH THE SHIP COFFEE

Mã số thuế: 0314785302

CÔNG TY TNHH THE SHARD

Mã số thuế: 0109540821

CÔNG TY TNHH THE SEOK HẢI YẾN

Mã số thuế: 2301016399

CÔNG TY TNHH THE SENATOR

Mã số thuế: 0314917774

CÔNG TY TNHH THE SECRET

Mã số thuế: 0314917559

CÔNG TY TNHH THE SAIGON COFFEE

Mã số thuế: 0316953231

CÔNG TY TNHH THE RUBY LIGHT

Mã số thuế: 0402079176

CÔNG TY TNHH THE ROSE FILM QUỐC TẾ

Mã số thuế: 0108132393

Tìm thông tin Doanh nghiệp