Ngành nghề kinh doanh

1Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
2Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp46691
3Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp)46692
4Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh46693
5Bán buôn cao su46694
6Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt46695
7Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép46696
8Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại46697
9Bán buôn chuyên doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu46699
10Bán buôn tổng hợp46900
11Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp47110

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

Công Ty TNHH Hóa Sinh Hs (Tên nước ngoài: Công Ty TNHH Hóa Sinh Hs), Mã số thuế: 0315179777, được thành lập ngày 23/07/2018, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 27/7C Đường Nguyễn Ảnh Thủ, Xã Bà Điểm, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Nguyễn Thị Huỳnh Trang

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH HÙNG HƯNG NAM

Mã số thuế: 3702897756

CÔNG TY TNHH HÙNG HƯNG GIA PHÁT

Mã số thuế: 2200786144

CÔNG TY TNHH HÙNG HƯNG CAR

Mã số thuế: 0314808486

CÔNG TY TNHH HÙNG HÀ BG

Mã số thuế: 2400838463

CÔNG TY TNHH HÙNG HOA NGUYỄN NGỌC

Mã số thuế: 4001232233

CÔNG TY TNHH HÙNG HANH

Mã số thuế: 4601547771

CÔNG TY TNHH HÙNG DƯƠNG

Mã số thuế: 3100607996

CÔNG TY TNHH HÙNG DŨNG TH36

Mã số thuế: 2802521258

CÔNG TY TNHH HÙNG DŨNG KM

Mã số thuế: 0801255507

CÔNG TY TNHH HÙNG DÂN

Mã số thuế: 4201788959

CÔNG TY TNHH HÙNG DUNG AGARWOOD

Mã số thuế: 0314991834

CÔNG TY TNHH HÙNG CƯỜNG THANH BA

Mã số thuế: 2601031246

CÔNG TY TNHH HÙNG CƯỜNG MOTOR

Mã số thuế: 0316648598

CÔNG TY TNHH HÙNG CƯỜNG BẢO LỘC

Mã số thuế: 5801460086

CÔNG TY TNHH HÙNG CANSLIM

Mã số thuế: 0109714210

CÔNG TY TNHH HÙNG BẢY

Mã số thuế: 0108401906

CÔNG TY TNHH HÙNG BẢO LINH

Mã số thuế: 3502350268

CÔNG TY TNHH HÙNG BÁO

Mã số thuế: 0314822272

CÔNG TY TNHH HÙNG ANH

Mã số thuế: 3501558866

CÔNG TY TNHH HÙNG ANH PRO

Mã số thuế: 2901914997

CÔNG TY TNHH HÙNG ANH NHI

Mã số thuế: 0315932461

CÔNG TY TNHH HÙNG ANH MINH

Mã số thuế: 0314757746

CÔNG TY TNHH HÙNG ANH MINH HB LAND

Mã số thuế: 5400522881

CÔNG TY TNHH HÙNG ANH LAND

Mã số thuế: 0401995793

CÔNG TY TNHH HÙNG ANH HOTEL

Mã số thuế: 5702081175

CÔNG TY TNHH HÙNG ANH GROUP

Mã số thuế: 0316824532

CÔNG TY TNHH HÙNG ALLI

Mã số thuế: 2700868620

CÔNG TY TNHH HÙM VÀNG

Mã số thuế: 3702632686

CÔNG TY TNHH HÕA TIỄN

Mã số thuế: 0315192249

CÔNG TY TNHH HỘI VIÊN

Mã số thuế: 4601576187

CÔNG TY TNHH HỒNG HOÀNG LONG

Mã số thuế: 0316615433

CÔNG TY TNHH HỒ NHỰT HÀO

Mã số thuế: 0316817969

CÔNG TY TNHH HÓI STORE VIỆT NAM

Mã số thuế: 0315986001

CÔNG TY TNHH HÓA ĐƠN TỶ PHÚ

Mã số thuế: 2902101722

CÔNG TY TNHH HÓA THẮNG LỢI

Mã số thuế: 2700868684

CÔNG TY TNHH HÓA SINH VIỆT NHẬT

Mã số thuế: 0108112277

CÔNG TY TNHH HÓA SINH VIBC

Mã số thuế: 1201573362

CÔNG TY TNHH HÓA SINH THÁI NAM

Mã số thuế: 0315013764

CÔNG TY TNHH HÓA SINH SIKAITO

Mã số thuế: 1801596403

CÔNG TY TNHH HÓA SINH SAVICO

Mã số thuế: 1801609490

CÔNG TY TNHH HÓA SINH PHƯƠNG ANH

Mã số thuế: 1801693541

CÔNG TY TNHH HÓA SINH PHÚC THIỆN

Mã số thuế: 0315420738

CÔNG TY TNHH HÓA SINH NHẬT THÀNH

Mã số thuế: 2600989558

CÔNG TY TNHH HÓA SINH NHẬT MỸ

Mã số thuế: 1402104226

Tìm thông tin Doanh nghiệp