Ngành nghề kinh doanh

1Dịch vụ lưu trú ngắn ngày5510
2Khách sạn55101
3Biệt thự hoặc căn hộ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày55102
4Nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày55103
5Nhà trọ, phòng trọ và các cơ sở lưu trú tương tự55104

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

Công Ty TNHH New Milano Hotel (Tên nước ngoài: New Milano Hotel Company Limited), Mã số thuế: 0315179745, được thành lập ngày 23/07/2018, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 96-98, Đường Cao Triều Phát, Hưng Gia 4, Phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Đặng Tiểu Bình

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH NEXT CHAIN

Mã số thuế: 0401893858

CÔNG TY TNHH NEXSHOP

Mã số thuế: 0106922540

CÔNG TY TNHH NEXPLATFORM ASIA

Mã số thuế: 0314984227

CÔNG TY TNHH NEXLAB TECHNOLOGY

Mã số thuế: 0315026971

CÔNG TY TNHH NEXITRANS VN

Mã số thuế: 0202101353

CÔNG TY TNHH NEXFUN

Mã số thuế: 0109718279

CÔNG TY TNHH NEX ZEN

Mã số thuế: 0316953866

CÔNG TY TNHH NEWWORLD DENTAL STUDIO

Mã số thuế: 1801701746

CÔNG TY TNHH NEWWAVE

Mã số thuế: 0315252586

CÔNG TY TNHH NEWTON EDUCATION

Mã số thuế: 0315820870

CÔNG TY TNHH NEWTECH INDOCHINE

Mã số thuế: 0314958435

CÔNG TY TNHH NEWTECH CNC VIỆT NAM

Mã số thuế: 0801351514

CÔNG TY TNHH NEWSUN - RISE

Mã số thuế: 2301021208

CÔNG TY TNHH NEWSKYY VINA

Mã số thuế: 3603768823

CÔNG TY TNHH NEWPOST BÌNH PHƯỚC

Mã số thuế: 3801239571

CÔNG TY TNHH NEWLIFE PHARMA

Mã số thuế: 0901082304

CÔNG TY TNHH NEWLAND ALOE VINA

Mã số thuế: 0314796255

CÔNG TY TNHH NEWHITA

Mã số thuế: 3603739773

CÔNG TY TNHH NEWGEN

Mã số thuế: 0316937007

CÔNG TY TNHH NEWG

Mã số thuế: 0315221725

CÔNG TY TNHH NEWCONS

Mã số thuế: 3101048437

CÔNG TY TNHH NEWBOX PACK

Mã số thuế: 0316809950

CÔNG TY TNHH NEWBOSS VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108245372

CÔNG TY TNHH NEWB

Mã số thuế: 3101087147

CÔNG TY TNHH NEW YOUS

Mã số thuế: 0700812261

CÔNG TY TNHH NEW YORK NANO VIỆT NAM

Mã số thuế: 0109237790

CÔNG TY TNHH NEW WORLD DESIGNER

Mã số thuế: 0109534521

CÔNG TY TNHH NEW WAY NGÔN NGỮ

Mã số thuế: 0108162366

CÔNG TY TNHH NEW VISION HOSPITALITY

Mã số thuế: 0314988359

CÔNG TY TNHH NEW VILLA VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108509956

CÔNG TY TNHH NEW UNITED LOGISTICS

Mã số thuế: 0315488278

CÔNG TY TNHH NEW TRIP

Mã số thuế: 0315999138

CÔNG TY TNHH NEW TECH HD

Mã số thuế: 0801351521

CÔNG TY TNHH NEW SƠN VIỆT

Mã số thuế: 3603507758

CÔNG TY TNHH NEW SUN VINA

Mã số thuế: 2301181057

CÔNG TY TNHH NEW STYLE VINA

Mã số thuế: 0314911412

CÔNG TY TNHH NEW STREAM GLOBAL

Mã số thuế: 0314996328

CÔNG TY TNHH NEW START VIỆT NAM

Mã số thuế: 0109387531

CÔNG TY TNHH NEW START FITNESS AND YOGA

Mã số thuế: 0316653742

CÔNG TY TNHH NEW SPACE VIỆT NAM

Mã số thuế: 0109535564

CÔNG TY TNHH NEW SOLUTION

Mã số thuế: 2301169490

CÔNG TY TNHH NEW SOLAR ENERGY

Mã số thuế: 0316344631

CÔNG TY TNHH NEW SKY VINH

Mã số thuế: 2902001661

CÔNG TY TNHH NEW SAFTECH

Mã số thuế: 0316680457

CÔNG TY TNHH NEW PRO INTERNATIONAL

Mã số thuế: 0109504446

CÔNG TY TNHH NEW POWER TECHNOLOGIES

Mã số thuế: 0315991682

CÔNG TY TNHH NEW OCEAN VINA

Mã số thuế: 2301000504

CÔNG TY TNHH NEW NICELAND

Mã số thuế: 3901317865

CÔNG TY TNHH NEW MIRROR

Mã số thuế: 0314901414

Tìm thông tin Doanh nghiệp