Ngành nghề kinh doanh

1Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI TRƯỜNG PHÁT, Mã số thuế: 0315179128, được thành lập ngày 09/07/2018, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 448/38 Phan Huy ích, Phường 12, Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Võ Hồng Phúc

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Vận tải hàng hóa bằng đường bộ.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI VT

Mã số thuế: 1801554890

HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI VIỆT AN 186

Mã số thuế: 2001299996

HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI VINA DƯƠNG

Mã số thuế: 0315275505

HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI VCAR

Mã số thuế: 0316041612

HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI TỰ DO

Mã số thuế: 0107781892

HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI TỨ HẢI

Mã số thuế: 1801584599

HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI TỐT LỢI

Mã số thuế: 1602082435

HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI TẬN TÂM

Mã số thuế: 0401869358

HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI TẤN PHÚC

Mã số thuế: 5801299775

HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI TẤN PHÁT

Mã số thuế: 3702883351

HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI TÂY NAM

Mã số thuế: 1801580996

HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI TÂN SƠN

Mã số thuế: 0313791737

HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI TÂN AN

Mã số thuế: 1101951885

HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI TÂM PHÚC

Mã số thuế: 2500598550

HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI TÀI ĐỨC

Mã số thuế: 2400801368

HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI TUẤN VŨ

Mã số thuế: 5100476176

HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI TUẤN ANH

Mã số thuế: 2400873203

Tìm thông tin Doanh nghiệp