Ngành nghề kinh doanh

1Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự; sản xuất mực in và ma tít2022
2Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự, ma tít20221
3Sản xuất mực in20222
4Sản xuất sản phẩm từ plastic2220
5Sản xuất bao bì từ plastic22201
6Sản xuất sản phẩm khác từ plastic22209
7Sản xuất thuỷ tinh và sản phẩm từ thuỷ tinh23100
8Sản xuất sản phẩm chịu lửa23910
9Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét23920
10Sản xuất sản phẩm gốm sứ khác23930
11Tái chế phế liệu3830
12Tái chế phế liệu kim loại38301
13Tái chế phế liệu phi kim loại38302
14Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác39000
15Xây dựng nhà các loại41000
16Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác4511
17Bán buôn ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống)45111
18Bán buôn xe có động cơ khác45119
19Bán lẻ ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống)45120
20Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác4530
21Bán buôn phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác45301
22Bán lẻ phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống)45302
23Đại lý phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác45303
24Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy4543
25Bán buôn phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy45431
26Bán lẻ phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy45432
27Đại lý phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy45433
28Đại lý, môi giới, đấu giá4610
29Đại lý46101
30Môi giới46102
31Đấu giá46103
32Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình4649
33Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác46491
34Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế46492
35Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh46493
36Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh46494
37Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện46495
38Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự46496
39Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm46497
40Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao46498
41Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân vào đâu46499
42Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm46510
43Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông46520
44Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp46530
45Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác4659
46Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng46591
47Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện)46592
48Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da giày46593
49Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi)46594
50Bán buôn máy móc, thiết bị y tế46595
51Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được phân vào đâu46599
52Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan4661
53Bán buôn than đá và nhiên liệu rắn khác46611
54Bán buôn dầu thô46612
55Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan46613
56Bán buôn khí đốt và các sản phẩm liên quan46614
57Bán buôn kim loại và quặng kim loại4662
58Bán buôn quặng kim loại46621
59Bán buôn sắt, thép46622
60Bán buôn kim loại khác46623
61Bán buôn vàng, bạc và kim loại quý khác46624
62Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
63Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến46631
64Bán buôn xi măng46632
65Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi46633
66Bán buôn kính xây dựng46634
67Bán buôn sơn, vécni46635
68Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh46636
69Bán buôn đồ ngũ kim46637
70Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng46639
71Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
72Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp46691
73Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp)46692
74Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh46693
75Bán buôn cao su46694
76Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt46695
77Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép46696
78Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại46697
79Bán buôn chuyên doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu46699
80Bán buôn tổng hợp46900
81Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp47110
82Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh4722
83Bán lẻ thịt và các sản phẩm thịt trong các cửa hàng chuyên doanh47221
84Bán lẻ thủy sản trong các cửa hàng chuyên doanh47222
85Bán lẻ rau, quả trong các cửa hàng chuyên doanh47223
86Bán lẻ đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh, mứt, kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột trong các cửa hàng chuyên doanh47224
87Bán lẻ thực phẩm khác trong các cửa hàng chuyên doanh47229
88Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh47230
89Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên doanh47240
90Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh47300
91Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh4752
92Bán lẻ đồ ngũ kim trong các cửa hàng chuyên doanh47521
93Bán lẻ sơn, màu, véc ni trong các cửa hàng chuyên doanh47522
94Bán lẻ kính xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh47523
95Bán lẻ xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi và vật liệu xây dựng khác trong các cửa hàng chuyên doanh47524
96Bán lẻ gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh47525
97Bán lẻ thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh47529
98Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn trong các cửa hàng chuyên doanh47530
99Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh4759
100Bán lẻ đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện trong các cửa hàng chuyên doanh47591
101Bán lẻ giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội thất tương tự trong các cửa hàng chuyên doanh47592
102Bán lẻ đồ dùng gia đình bằng gốm, sứ, thủy tinh trong các cửa hàng chuyên doanh47593
103Bán lẻ nhạc cụ trong các cửa hàng chuyên doanh47594
104Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác còn lại chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh47599
105Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh47610
106Bán lẻ băng đĩa âm thanh, hình ảnh (kể cả băng, đĩa trắng) trong các cửa hàng chuyên doanh47620
107Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng chuyên doanh47630
108Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh47640
109Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh4771
110Bán lẻ hàng may mặc trong các cửa hàng chuyên doanh47711
111Bán lẻ giày dép trong các cửa hàng chuyên doanh47712
112Bán lẻ cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác trong các cửa hàng chuyên doanh47713
113Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh4772
114Bán lẻ dược phẩm, dụng cụ y tế trong các cửa hàng chuyên doanh47721
115Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh47722
116Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh4773
117Bán lẻ hoa, cây cảnh trong các cửa hàng chuyên doanh47731
118Bán lẻ vàng, bạc, đá quí và đá bán quí, đồ trang sức trong các cửa hàng chuyên doanh47732
119Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ trong các cửa hàng chuyên doanh47733
120Bán lẻ tranh, ảnh và các tác phẩm nghệ thuật khác (trừ đồ cổ) trong các cửa hàng chuyên doanh47734
121Bán lẻ dầu hoả, ga, than nhiên liệu dùng cho gia đình trong các cửa hàng chuyên doanh47735
122Bán lẻ đồng hồ, kính mắt trong các cửa hàng chuyên doanh47736
123Bán lẻ máy ảnh, phim ảnh và vật liệu ảnh trong các cửa hàng chuyên doanh47737
124Bán lẻ xe đạp và phụ tùng trong các cửa hàng chuyên doanh47738
125Bán lẻ hàng hóa khác mới chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh47739
126Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
127Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng49331
128Vận tải hàng hóa bằng ô tô loại khác (trừ ô tô chuyên dụng)49332
129Vận tải hàng hóa bằng xe lam, xe lôi, xe công nông49333
130Vận tải hàng hóa bằng xe thô sơ49334
131Vận tải hàng hóa bằng phương tiện đường bộ khác49339
132Vận tải đường ống49400

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Ginco (Tên nước ngoài: Ginco Trading Service Company Limited), Mã số thuế: 0315178639, được thành lập ngày 23/07/2018, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 74 Đường Nam Cao, Khu phố 1, Phường Tân Phú, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Nguyễn Tiến Giáp

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự; sản xuất mực in và ma tít.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

Tìm thông tin Doanh nghiệp