Ngành nghề kinh doanh

1Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt)4931
2Vận tải hành khách bằng tàu điện ngầm49311
3Vận tải hành khách bằng taxi49312
4Vận tải hành khách bằng xe lam, xe lôi, xe máy49313
5Vận tải hành khách bằng xe đạp, xe xích lô và xe thô sơ khác49319
6Vận tải hành khách đường bộ khác4932
7Vận tải hành khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh49321
8Vận tải hành khách đường bộ khác chưa được phân vào đâu49329
9Vận tải hành khách ven biển và viễn dương5011
10Vận tải hành khách ven biển50111
11Vận tải hành khách viễn dương50112
12Vận tải hành khách đường thuỷ nội địa5021
13Vận tải hành khách đường thuỷ nội địa bằng phương tiện cơ giới50211
14Vận tải hành khách đường thuỷ nội địa bằng phương tiện thô sơ50212
15Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải5229
16Dịch vụ đại lý tàu biển52291
17Dịch vụ đại lý vận tải đường biển52292
18Dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải chưa được phân vào đâu52299
19Bưu chính53100
20Chuyển phát53200

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

Công Ty TNHH Sự Kiện Dịch Vụ Du Lịch Và Tư Vấn Quốc Tế Việt Kim (Tên nước ngoài: Viet Kim International Consulting And Travel Service Event Company Limited), Mã số thuế: 0315178036, được thành lập ngày 23/07/2018, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 4 Nguyễn Văn Giai, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Trần Thị Hạnh Mỹ

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Điều hành tua du lịch.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH T&D; INVEST

Mã số thuế: 5702078750

CÔNG TY TNHH T&D; HẢI DƯƠNG

Mã số thuế: 0801360269

CÔNG TY TNHH T&D TEA VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108097639

CÔNG TY TNHH T&D SKY VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108394303

CÔNG TY TNHH T WILLAM

Mã số thuế: 0316842700

CÔNG TY TNHH T VÀ H PROPERTY

Mã số thuế: 0314832048

CÔNG TY TNHH T INDUSTRIES

Mã số thuế: 4201932176

CÔNG TY TNHH T CƯỜNG

Mã số thuế: 5801372111

CÔNG TY TNHH T AND SONS

Mã số thuế: 0314842977

CÔNG TY TNHH T - SOLUTION

Mã số thuế: 2400909058

CÔNG TY TNHH T - GOLF

Mã số thuế: 2400912406

CÔNG TY TNHH T - FRUITS

Mã số thuế: 0316944727

CÔNG TY TNHH T & W INJECTION VINA

Mã số thuế: 3603810585

CÔNG TY TNHH T & V HƯNG YÊN

Mã số thuế: 0901026733

CÔNG TY TNHH T & M ĐIỆN BIÊN

Mã số thuế: 5600312779

CÔNG TY TNHH T & A MACHINE

Mã số thuế: 0316716135

CÔNG TY TNHH T & 2H

Mã số thuế: 0316601945

CÔNG TY TNHH SỸ ANH

Mã số thuế: 4500635291

CÔNG TY TNHH SỰ NGUYỄN

Mã số thuế: 4101591211

CÔNG TY TNHH SỰ KIỆN TÊ TÊ

Mã số thuế: 0108390098

CÔNG TY TNHH SỰ KIỆN TUẤN KIỆT

Mã số thuế: 0108110872

CÔNG TY TNHH SỰ KIỆN THẢM ĐỎ

Mã số thuế: 0314900322

CÔNG TY TNHH SỰ KIỆN S - EVENT

Mã số thuế: 0108142183

CÔNG TY TNHH SỰ KIỆN KHANG NGUYÊN

Mã số thuế: 0109720334

CÔNG TY TNHH SỰ KIỆN GIẢI TRÍ PI

Mã số thuế: 0314894397

CÔNG TY TNHH SỰ KIỆN G.M.V

Mã số thuế: 0314987115

CÔNG TY TNHH SỰ KIỆN FLAME EVENT

Mã số thuế: 0108932368

Tìm thông tin Doanh nghiệp