Ngành nghề kinh doanh

1Sản xuất máy chuyên dụng khác2829
2Sản xuất máy sản xuất vật liệu xây dựng28291
3Sản xuất máy chuyên dụng khác chưa được phân vào đâu28299
4Sản xuất xe có động cơ29100
5Sản xuất thân xe có động cơ, rơ moóc và bán rơ moóc29200
6Sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe có động cơ và động cơ xe29300
7Đóng tàu và cấu kiện nổi30110
8Đóng thuyền, xuồng thể thao và giải trí30120
9Sản xuất đầu máy xe lửa, xe điện và toa xe30200
10Sản xuất máy bay, tàu vũ trụ và máy móc liên quan30300
11Sản xuất xe cơ giới chiến đấu dùng trong quân đội30400
12Sản xuất mô tô, xe máy30910
13Sản xuất xe đạp và xe cho người tàn tật30920
14Sản xuất phương tiện và thiết bị vận tải khác chưa được phân vào đâu30990
15Đại lý, môi giới, đấu giá4610
16Đại lý46101
17Môi giới46102
18Đấu giá46103
19Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác4659
20Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng46591
21Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện)46592
22Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da giày46593
23Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi)46594
24Bán buôn máy móc, thiết bị y tế46595
25Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được phân vào đâu46599
26Bán buôn kim loại và quặng kim loại4662
27Bán buôn quặng kim loại46621
28Bán buôn sắt, thép46622
29Bán buôn kim loại khác46623
30Bán buôn vàng, bạc và kim loại quý khác46624
31Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác7730
32Cho thuê máy móc, thiết bị nông, lâm nghiệp77301
33Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng77302
34Cho thuê máy móc, thiết bị văn phòng (kể cả máy vi tính)77303
35Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác chưa được phân vào đâu77309
36Cho thuê tài sản vô hình phi tài chính77400
37Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm78100
38Cung ứng lao động tạm thời78200

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

Công Ty TNHH Công Nghệ Fosy (Tên nước ngoài: Fosy Technology Company Limited), Mã số thuế: 0315176712, được thành lập ngày 23/07/2018, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 3/5 Nguyễn Văn Lịch, Phường Linh Tây, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Nguyễn Văn Dưởng

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GREENSTEP

Mã số thuế: 0108415867

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GREEN SKY

Mã số thuế: 0314991866

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GREEN LIFE

Mã số thuế: 0314919073

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GREEN HOME

Mã số thuế: 0315249625

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GREEN DP

Mã số thuế: 0108239160

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GREEDY

Mã số thuế: 0316824148

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GOON

Mã số thuế: 0315927373

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GOLDEN CLOUD

Mã số thuế: 0314912222

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GOLD TRUST

Mã số thuế: 0315224596

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GO ON

Mã số thuế: 0401886258

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GNEXT

Mã số thuế: 0109529320

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GMS

Mã số thuế: 0315962434

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GLOTECH

Mã số thuế: 0315929934

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GLODEVE

Mã số thuế: 0315925626

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GLAB

Mã số thuế: 0109716049

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GK

Mã số thuế: 0314821092

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GITEK

Mã số thuế: 0109487462

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GGT

Mã số thuế: 3702989051

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GENGHIS

Mã số thuế: 0315998134

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GATH

Mã số thuế: 0315955500

Tìm thông tin Doanh nghiệp