Ngành nghề kinh doanh

1Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét0810
2Khai thác đá08101
3Khai thác cát, sỏi08102
4Khai thác đất sét08103
5Khai thác khoáng hoá chất và khoáng phân bón08910
6Khai thác và thu gom than bùn08920
7Khai thác muối08930
8Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu08990
9Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác dầu thô và khí tự nhiên09100
10Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng khác09900
11Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ4210
12Xây dựng công trình đường sắt42101
13Xây dựng công trình đường bộ42102
14Xây dựng công trình công ích42200
15Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác42900
16Phá dỡ43110
17Chuẩn bị mặt bằng43120
18Lắp đặt hệ thống điện43210
19Đại lý, môi giới, đấu giá4610
20Đại lý46101
21Môi giới46102
22Đấu giá46103
23Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh4752
24Bán lẻ đồ ngũ kim trong các cửa hàng chuyên doanh47521
25Bán lẻ sơn, màu, véc ni trong các cửa hàng chuyên doanh47522
26Bán lẻ kính xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh47523
27Bán lẻ xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi và vật liệu xây dựng khác trong các cửa hàng chuyên doanh47524
28Bán lẻ gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh47525
29Bán lẻ thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh47529
30Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn trong các cửa hàng chuyên doanh47530
31Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan7110
32Hoạt động kiến trúc71101
33Hoạt động đo đạc bản đồ71102
34Hoạt động thăm dò địa chất, nguồn nước71103
35Hoạt động tư vấn kỹ thuật có liên quan khác71109
36Kiểm tra và phân tích kỹ thuật71200
37Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật72100
38Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học xã hội và nhân văn72200
39Quảng cáo73100
40Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận73200
41Hoạt động thiết kế chuyên dụng74100
42Hoạt động nhiếp ảnh74200

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

Công Ty Cổ Phần Union Island (Tên nước ngoài: Union Island Corporation), Mã số thuế: 0315174169, được thành lập ngày 20/07/2018, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Tầng 9, 199 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Nguyễn Thị Hồng Mai

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY CỔ PHẦN VAN

Mã số thuế: 0108390108

CÔNG TY CỔ PHẦN VAMIGROUP

Mã số thuế: 0314877521

CÔNG TY CỔ PHẦN VAM THIẾT KẾ

Mã số thuế: 0108252884

CÔNG TY CỔ PHẦN VALUGROUP

Mã số thuế: 0108252764

CÔNG TY CỔ PHẦN VALUE TECH

Mã số thuế: 0315378518

CÔNG TY CỔ PHẦN VALUE INVESTMENT

Mã số thuế: 0108375043

CÔNG TY CỔ PHẦN VALINCO VIỆT NAM

Mã số thuế: 0109624729

CÔNG TY CỔ PHẦN VALENSO HOLDINGS

Mã số thuế: 0108396702

CÔNG TY CỔ PHẦN VALDOR

Mã số thuế: 2500651483

CÔNG TY CỔ PHẦN VAFA-AN

Mã số thuế: 0316812255

CÔNG TY CỔ PHẦN VADONI

Mã số thuế: 0316821394

CÔNG TY CỔ PHẦN VACA

Mã số thuế: 0315938128

CÔNG TY CỔ PHẦN V2K

Mã số thuế: 0315976684

CÔNG TY CỔ PHẦN V.R.A.C TÂY BẮC

Mã số thuế: 5500637653

CÔNG TY CỔ PHẦN V.MEDIFOOD

Mã số thuế: 0109461425

CÔNG TY CỔ PHẦN V-SIXTYFOUR

Mã số thuế: 0314840916

CÔNG TY CỔ PHẦN V-MAX POWER

Mã số thuế: 0109531337

CÔNG TY CỔ PHẦN V-ESPORTS

Mã số thuế: 0109328279

CÔNG TY CỔ PHẦN V'STAR - NGÒI HOA

Mã số thuế: 5400489056

CÔNG TY CỔ PHẦN V&K; SYNERGY

Mã số thuế: 0109539576

CÔNG TY CỔ PHẦN V REALTY AGENCY

Mã số thuế: 0316635302

CÔNG TY CỔ PHẦN V AQUA

Mã số thuế: 0316631717

CÔNG TY CỔ PHẦN V - CAL

Mã số thuế: 0108095416

CÔNG TY CỔ PHẦN UTOPIA VIỆT NAM

Mã số thuế: 4101599429

CÔNG TY CỔ PHẦN UTOPIA GAZ

Mã số thuế: 0314894904

CÔNG TY CỔ PHẦN USM HEALTHCARE

Mã số thuế: 0311961341

CÔNG TY CỔ PHẦN USEFUL ONLINE

Mã số thuế: 0108209695

CÔNG TY CỔ PHẦN USCEL

Mã số thuế: 0109494702

CÔNG TY CỔ PHẦN USBS

Mã số thuế: 0316590997

CÔNG TY CỔ PHẦN USAVING

Mã số thuế: 0109730501

CÔNG TY CỔ PHẦN URRA VIỆT NAM

Mã số thuế: 0109313963

CÔNG TY CỔ PHẦN UNV

Mã số thuế: 0108958623

CÔNG TY CỔ PHẦN UNLIMIT GAME

Mã số thuế: 0316905037

CÔNG TY CỔ PHẦN UNIVI GROUP

Mã số thuế: 0316466527

CÔNG TY CỔ PHẦN UNIVA GROUP

Mã số thuế: 0109552390

CÔNG TY CỔ PHẦN UNITIV VIỆT NAM

Mã số thuế: 0109487670

CÔNG TY CỔ PHẦN UNITE DANA

Mã số thuế: 0402006883

CÔNG TY CỔ PHẦN UNITAS LOGISTICS

Mã số thuế: 0109509275

CÔNG TY CỔ PHẦN UNIT VIỆT NAM

Mã số thuế: 0109311518

CÔNG TY CỔ PHẦN UNIQUE MARK

Mã số thuế: 0315000035

CÔNG TY CỔ PHẦN UNIPHA

Mã số thuế: 0201896996

CÔNG TY CỔ PHẦN UNION~VRIZ

Mã số thuế: 4401053856

CÔNG TY CỔ PHẦN UNION PACIFIC

Mã số thuế: 0314873365

Tìm thông tin Doanh nghiệp