Ngành nghề kinh doanh

1Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ4210
2Xây dựng công trình đường sắt42101
3Xây dựng công trình đường bộ42102
4Xây dựng công trình công ích42200
5Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác42900
6Phá dỡ43110
7Chuẩn bị mặt bằng43120
8Lắp đặt hệ thống điện43210
9Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí4322
10Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước43221
11Lắp đặt hệ thống lò sưởi và điều hoà không khí43222
12Lắp đặt hệ thống xây dựng khác43290
13Hoàn thiện công trình xây dựng43300
14Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác43900
15Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
16Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến46631
17Bán buôn xi măng46632
18Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi46633
19Bán buôn kính xây dựng46634
20Bán buôn sơn, vécni46635
21Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh46636
22Bán buôn đồ ngũ kim46637
23Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng46639
24Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh4752
25Bán lẻ đồ ngũ kim trong các cửa hàng chuyên doanh47521
26Bán lẻ sơn, màu, véc ni trong các cửa hàng chuyên doanh47522
27Bán lẻ kính xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh47523
28Bán lẻ xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi và vật liệu xây dựng khác trong các cửa hàng chuyên doanh47524
29Bán lẻ gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh47525
30Bán lẻ thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh47529
31Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn trong các cửa hàng chuyên doanh47530
32Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan7110
33Hoạt động kiến trúc71101
34Hoạt động đo đạc bản đồ71102
35Hoạt động thăm dò địa chất, nguồn nước71103
36Hoạt động tư vấn kỹ thuật có liên quan khác71109
37Kiểm tra và phân tích kỹ thuật71200
38Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật72100
39Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học xã hội và nhân văn72200
40Quảng cáo73100
41Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận73200
42Hoạt động thiết kế chuyên dụng74100
43Hoạt động nhiếp ảnh74200

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

Công Ty Cổ Phần Great Point (Tên nước ngoài: Great Point Corporation), Mã số thuế: 0315174095, được thành lập ngày 20/07/2018, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 15A Sông Đà, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Hoắc Anh Quân

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY CỔ PHẦN GROW MEDIA

Mã số thuế: 0109488201

CÔNG TY CỔ PHẦN GROUP GAMA

Mã số thuế: 0202045395

CÔNG TY CỔ PHẦN GROUP FFI

Mã số thuế: 0109734471

CÔNG TY CỔ PHẦN GROAS

Mã số thuế: 0108432372

CÔNG TY CỔ PHẦN GRILLA

Mã số thuế: 0109576017

CÔNG TY CỔ PHẦN GREMSY

Mã số thuế: 0315207417

CÔNG TY CỔ PHẦN GREMARK VIỆT NAM

Mã số thuế: 0314893280

CÔNG TY CỔ PHẦN GREENY FOOD

Mã số thuế: 0314793293

CÔNG TY CỔ PHẦN GREENTIME

Mã số thuế: 1801612750

CÔNG TY CỔ PHẦN GREENSKY INFINITIVE

Mã số thuế: 0316278516

CÔNG TY CỔ PHẦN GREENPAN

Mã số thuế: 0314809049

CÔNG TY CỔ PHẦN GREENLEAF HÀ NỘI

Mã số thuế: 0109504728

CÔNG TY CỔ PHẦN GREENFIELDS PARK

Mã số thuế: 0316693128

CÔNG TY CỔ PHẦN GREENECO VIỆT NAM

Mã số thuế: 5200887317

CÔNG TY CỔ PHẦN GREENCAB VIỆT NAM

Mã số thuế: 0109223445

CÔNG TY CỔ PHẦN GREENBLUE LED

Mã số thuế: 3401217894

CÔNG TY CỔ PHẦN GREENAZ

Mã số thuế: 0314846266

CÔNG TY CỔ PHẦN GREENAQUA

Mã số thuế: 0314943132

CÔNG TY CỔ PHẦN GREEN WOOD

Mã số thuế: 2301176392

CÔNG TY CỔ PHẦN GREEN POWER OIL

Mã số thuế: 0108250735

CÔNG TY CỔ PHẦN GREEN POWER NTD

Mã số thuế: 6001695669

CÔNG TY CỔ PHẦN GREEN POINT

Mã số thuế: 0314912913

CÔNG TY CỔ PHẦN GREEN NGHI SƠN

Mã số thuế: 2802573760

CÔNG TY CỔ PHẦN GREEN LIBERTY

Mã số thuế: 4201818427

CÔNG TY CỔ PHẦN GREEN HOMES

Mã số thuế: 0109193180

CÔNG TY CỔ PHẦN GREEN HILLS

Mã số thuế: 0316729134

CÔNG TY CỔ PHẦN GREEN ENERGY

Mã số thuế: 2802520568

CÔNG TY CỔ PHẦN GREEN CENTURY

Mã số thuế: 2802805228

CÔNG TY CỔ PHẦN GREEN CAPITAL

Mã số thuế: 0109502738

CÔNG TY CỔ PHẦN GREEN BIO

Mã số thuế: 0314874432

CÔNG TY CỔ PHẦN GREEN BILL

Mã số thuế: 0315232893

CÔNG TY CỔ PHẦN GREEN AQUATECH

Mã số thuế: 5702051477

CÔNG TY CỔ PHẦN GREEN - FOREST

Mã số thuế: 5801442055

Tìm thông tin Doanh nghiệp