Ngành nghề kinh doanh

1Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí4322
2Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước43221
3Lắp đặt hệ thống lò sưởi và điều hoà không khí43222
4Lắp đặt hệ thống xây dựng khác43290
5Hoàn thiện công trình xây dựng43300
6Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác43900

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Pkcons (Tên nước ngoài: Pkcons Construction Investment Company Limited), Mã số thuế: 0315173937, được thành lập ngày 20/07/2018, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 180/58 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Lê Đồng Khoa

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Xây dựng nhà các loại.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TD

Mã số thuế: 2700870940

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG T30

Mã số thuế: 3702952982

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ST

Mã số thuế: 0316814608

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SKY

Mã số thuế: 0315001286

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG PT

Mã số thuế: 5801464330

Tìm thông tin Doanh nghiệp