Ngành nghề kinh doanh

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Bất Động Sản Fullhouse (Tên nước ngoài: Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Bất Động Sản Fullhouse), Mã số thuế: 0315171672, được thành lập ngày 23/07/2018, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Tầng 6, Cao Ốc Charmington La Pointe 181 Cao Thắng nối dài, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Nguyễn Khắc Ân

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

Tìm thông tin Doanh nghiệp