Ngành nghề kinh doanh

1Sản xuất máy chuyên dụng khác2829
2Sản xuất máy sản xuất vật liệu xây dựng28291
3Sản xuất máy chuyên dụng khác chưa được phân vào đâu28299
4Sản xuất xe có động cơ29100
5Sản xuất thân xe có động cơ, rơ moóc và bán rơ moóc29200
6Sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe có động cơ và động cơ xe29300
7Đóng tàu và cấu kiện nổi30110
8Đóng thuyền, xuồng thể thao và giải trí30120
9Sản xuất đầu máy xe lửa, xe điện và toa xe30200
10Sản xuất máy bay, tàu vũ trụ và máy móc liên quan30300
11Sản xuất xe cơ giới chiến đấu dùng trong quân đội30400
12Sản xuất mô tô, xe máy30910
13Sản xuất xe đạp và xe cho người tàn tật30920
14Sản xuất phương tiện và thiết bị vận tải khác chưa được phân vào đâu30990
15Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí4322
16Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước43221
17Lắp đặt hệ thống lò sưởi và điều hoà không khí43222
18Lắp đặt hệ thống xây dựng khác43290
19Hoàn thiện công trình xây dựng43300
20Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác43900
21Đại lý, môi giới, đấu giá4610
22Đại lý46101
23Môi giới46102
24Đấu giá46103
25Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống4620
26Bán buôn thóc, ngô và các loại hạt ngũ cốc khác46201
27Bán buôn hoa và cây46202
28Bán buôn động vật sống46203
29Bán buôn thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và thuỷ sản46204
30Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu khác (trừ gỗ, tre, nứa)46209
31Bán buôn gạo46310
32Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác4659
33Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng46591
34Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện)46592
35Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da giày46593
36Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi)46594
37Bán buôn máy móc, thiết bị y tế46595
38Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được phân vào đâu46599
39Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác7730
40Cho thuê máy móc, thiết bị nông, lâm nghiệp77301
41Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng77302
42Cho thuê máy móc, thiết bị văn phòng (kể cả máy vi tính)77303
43Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác chưa được phân vào đâu77309
44Cho thuê tài sản vô hình phi tài chính77400
45Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm78100
46Cung ứng lao động tạm thời78200

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

Công Ty TNHH Air Captain (Tên nước ngoài: Air Captain Company Limited), Mã số thuế: 0315169835, được thành lập ngày 20/07/2018, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 30 Đường 447, Phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Lê Đình Thảo

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH AKIRA JAPAN

Mã số thuế: 3002117016

CÔNG TY TNHH AKIMI

Mã số thuế: 0314893932

CÔNG TY TNHH AKIKO CNA VIỆT NAM

Mã số thuế: 0109187846

CÔNG TY TNHH AKIHIDE

Mã số thuế: 4201768945

CÔNG TY TNHH AKI RATER

Mã số thuế: 0109625828

CÔNG TY TNHH AKI QUỐC TẾ

Mã số thuế: 3101048469

CÔNG TY TNHH AKHOME

Mã số thuế: 0108119522

CÔNG TY TNHH AKCG HOLDINGS PTY

Mã số thuế: 0108968565

CÔNG TY TNHH AKATAIYO VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108903624

CÔNG TY TNHH AKAPA

Mã số thuế: 0316804543

CÔNG TY TNHH AKAN

Mã số thuế: 0201979547

CÔNG TY TNHH AKALI

Mã số thuế: 3603732048

CÔNG TY TNHH AKA GLOBAL

Mã số thuế: 0316701932

CÔNG TY TNHH AK STORE

Mã số thuế: 0316512607

CÔNG TY TNHH AK ONE

Mã số thuế: 0316353900

CÔNG TY TNHH AK MEDIA

Mã số thuế: 0109742345

CÔNG TY TNHH AK LIGHT

Mã số thuế: 0316715893

CÔNG TY TNHH AK CARGO

Mã số thuế: 0316919713

CÔNG TY TNHH AK AUTO

Mã số thuế: 0402010174

CÔNG TY TNHH AK AK

Mã số thuế: 0315936762

CÔNG TY TNHH AJT EDUCATION

Mã số thuế: 0108862914

CÔNG TY TNHH AJITA NHẬT BẢN

Mã số thuế: 1801593610

CÔNG TY TNHH AJ

Mã số thuế: 0108935175

CÔNG TY TNHH AJ TOTAL HÀ NỘI

Mã số thuế: 0901106139

CÔNG TY TNHH AIZONE VIỆT NAM

Mã số thuế: 3603808508

CÔNG TY TNHH AIZEN FINTECH HOLDING

Mã số thuế: 0316643141

CÔNG TY TNHH AIZEN CREDIT

Mã số thuế: 0316611929

CÔNG TY TNHH AIVIKIDS

Mã số thuế: 0315891494

CÔNG TY TNHH AITRAB LAB

Mã số thuế: 0109528694

CÔNG TY TNHH AITCH

Mã số thuế: 0315181913

CÔNG TY TNHH AIT SOFT VINA

Mã số thuế: 0108108873

CÔNG TY TNHH AISONCHI VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108908573

CÔNG TY TNHH AISEI VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108570647

CÔNG TY TNHH AIRWAYS TRANS LOGISTICS

Mã số thuế: 0316728123

CÔNG TY TNHH AIRTEK

Mã số thuế: 0316901473

CÔNG TY TNHH AIRTEACH VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108248912

CÔNG TY TNHH AIRSTUDY

Mã số thuế: 0314796840

CÔNG TY TNHH AIRINU VIỆT NAM

Mã số thuế: 0315173479

CÔNG TY TNHH AIRFRESH BẢO LAM

Mã số thuế: 0201902985

CÔNG TY TNHH AIRCRAFT VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108091073

CÔNG TY TNHH AIRBUS VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108921398

CÔNG TY TNHH AIRASIA COM (VIỆT NAM)

Mã số thuế: 0316788683

CÔNG TY TNHH AIR TRANS VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108235134

CÔNG TY TNHH AIR SHIELD VIỆT NAM

Mã số thuế: 0316946844

CÔNG TY TNHH AIR SEA LOGISTICS

Mã số thuế: 0316722724

CÔNG TY TNHH AIR SEA ASIAN HẢI PHÒNG

Mã số thuế: 0201868131

Tìm thông tin Doanh nghiệp