Ngành nghề kinh doanh

1Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh0118
2Trồng rau các loại01181
3Trồng đậu các loại01182
4Trồng hoa, cây cảnh01183
5Trồng cây hàng năm khác01190
6Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
7Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp46691
8Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp)46692
9Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh46693
10Bán buôn cao su46694
11Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt46695
12Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép46696
13Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại46697
14Bán buôn chuyên doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu46699
15Bán buôn tổng hợp46900
16Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp47110

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

Công Ty TNHH Tùng Quân Farm (Tên nước ngoài: Tung Quan Farm Company Limited), Mã số thuế: 0315168655, được thành lập ngày 23/07/2018, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 156A Lê Thị Riêng, Khu phố 4, Phường Thới An, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Võ Thị Huỳnh Như

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH TƯ TỀ

Mã số thuế: 0316734293

CÔNG TY TNHH TƯ NHÂN QUỐC TẾ PREM

Mã số thuế: 0314899500

CÔNG TY TNHH TƯ NGỘ

Mã số thuế: 2100649867

CÔNG TY TNHH TƯ MỪNG NTC

Mã số thuế: 1101985852

CÔNG TY TNHH TƯ GANG

Mã số thuế: 0316718284

CÔNG TY TNHH TƯ DUY PHÁT

Mã số thuế: 4101504628

CÔNG TY TNHH TƠN TIN

Mã số thuế: 0901033667

CÔNG TY TNHH TƠ VÀNG VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108406492

CÔNG TY TNHH TƠ TẰM ĐỒNG PHÚ

Mã số thuế: 5801465704

CÔNG TY TNHH TƠ TẰM ĐẮK NÔNG

Mã số thuế: 6400421772

CÔNG TY TNHH TƠ TẰM NHẬT MINH

Mã số thuế: 5801230036

CÔNG TY TNHH TƠ LỤA QUỐC TUẤN

Mã số thuế: 5801419049

CÔNG TY TNHH TƠ LỤA MEKONG

Mã số thuế: 0316385109

CÔNG TY TNHH TĨNH NHIÊN

Mã số thuế: 0315887748

CÔNG TY TNHH TĐT VIỆT NAM

Mã số thuế: 0700845764

CÔNG TY TNHH TĐT DIGITAL

Mã số thuế: 0109422472

CÔNG TY TNHH TĐC HÀ NỘI

Mã số thuế: 0109729947

CÔNG TY TNHH TĐB

Mã số thuế: 2301155184

CÔNG TY TNHH TĂNG ĐẠI DƯƠNG

Mã số thuế: 3702684638

CÔNG TY TNHH TĂM TRE ANH QUÂN

Mã số thuế: 3301697044

CÔNG TY TNHH TÝ HỒNG

Mã số thuế: 0315285849

CÔNG TY TNHH TÝ BÌNH AN

Mã số thuế: 3603581504

CÔNG TY TNHH TÚY VÂN SƠN

Mã số thuế: 3301687166

CÔNG TY TNHH TÚI XÁCH MINH ĐẠT

Mã số thuế: 0315005918

CÔNG TY TNHH TÚI THÊU BÌNH ANH

Mã số thuế: 0108239989

CÔNG TY TNHH TÚ XUÂN

Mã số thuế: 4000794293

CÔNG TY TNHH TÚ VY LAW

Mã số thuế: 0108190701

CÔNG TY TNHH TÚ TRÂN

Mã số thuế: 6001593554

CÔNG TY TNHH TÚ TRANG SPA

Mã số thuế: 0402002751

CÔNG TY TNHH TÚ THANH MEDIA

Mã số thuế: 0109503530

CÔNG TY TNHH TÚ S-PA

Mã số thuế: 0316804938

CÔNG TY TNHH TÚ NGỌC VY

Mã số thuế: 0316809679

CÔNG TY TNHH TÚ LINH JOB

Mã số thuế: 0901093289

CÔNG TY TNHH TÚ HOÀNG PHÚC

Mã số thuế: 6101241757

CÔNG TY TNHH TÚ EURO

Mã số thuế: 2500599709

CÔNG TY TNHH TÚ - THIÊN UY

Mã số thuế: 6001714103

CÔNG TY TNHH TÙNG VĨNH BÁCH

Mã số thuế: 0315205184

CÔNG TY TNHH TÙNG THỊNH NHÂN

Mã số thuế: 0316384031

CÔNG TY TNHH TÙNG RÂU BÌNH BA

Mã số thuế: 0316831547

CÔNG TY TNHH TÙNG QUÂN

Mã số thuế: 6200098628

Tìm thông tin Doanh nghiệp