Ngành nghề kinh doanh

1In ấn1811
2Dịch vụ liên quan đến in1812
3Sản xuất khác chưa được phân vào đâu3290
4Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác4659
5Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
6Quảng cáo7310
7Hoạt động thiết kế chuyên dụng7410

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUẢNG CÁO HMV, Mã số thuế: 0315091307-001, được thành lập ngày 03/01/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 1316 Trường Sa, Phường 3, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Trương Minh Hiếu

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: In ấn.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

Tìm thông tin Doanh nghiệp