Ngành nghề kinh doanh

1Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện1629
2Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ16291
3Sản xuất sản phẩm từ lâm sản (trừ gỗ), cói và vật liệu tết bện16292
4Sản xuất bột giấy, giấy và bìa17010
5Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa1702
6Sản xuất bao bì bằng giấy, bìa17021
7Sản xuất giấy nhăn và bìa nhăn17022
8Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào đâu17090
9In ấn18110
10Dịch vụ liên quan đến in18120
11Sao chép bản ghi các loại18200
12Sản xuất than cốc19100
13Sản xuất sản phẩm dầu mỏ tinh chế19200
14Sản xuất hoá chất cơ bản20110
15Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ20120
16Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế3100
17Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng gỗ31001
18Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng vật liệu khác31009
19Sản xuất đồ kim hoàn và chi tiết liên quan32110
20Sản xuất đồ giả kim hoàn và chi tiết liên quan32120
21Sản xuất nhạc cụ32200
22Sản xuất dụng cụ thể dục, thể thao32300
23Sản xuất đồ chơi, trò chơi32400
24Vận tải hành khách đường bộ khác4932
25Vận tải hành khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh49321
26Vận tải hành khách đường bộ khác chưa được phân vào đâu49329

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

Công Ty TNHH In Ấn Quảng Cáo Phạm Trần (Tên nước ngoài: Công Ty TNHH In Ấn Quảng Cáo Phạm Trần), Mã số thuế: 0315031548, được thành lập ngày 08/05/2018, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 455 Âu Cơ, Phường Phú Trung, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Phạm Hoàng Bình

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: In ấn.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH INCREATE

Mã số thuế: 0109720302

CÔNG TY TNHH INCOTEK

Mã số thuế: 3801181106

CÔNG TY TNHH INCOPHARM

Mã số thuế: 0316652837

CÔNG TY TNHH INCOMEX SAIGON HR

Mã số thuế: 0315296022

CÔNG TY TNHH INCHENG VIỆT NAM

Mã số thuế: 0107925897

CÔNG TY TNHH INCHEM

Mã số thuế: 0314910793

CÔNG TY TNHH INC 21

Mã số thuế: 3603810384

CÔNG TY TNHH INBU STONE

Mã số thuế: 0108412305

CÔNG TY TNHH INANFA

Mã số thuế: 0314927405

CÔNG TY TNHH INALL

Mã số thuế: 0316003430

CÔNG TY TNHH INAFOOD VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108096931

CÔNG TY TNHH IN ẤN ĐẠT PHÁT

Mã số thuế: 0314881172

CÔNG TY TNHH IN ẤN ÁNH SAO VÀNG

Mã số thuế: 0314871135

CÔNG TY TNHH IN ẤN VŨ TUYẾN

Mã số thuế: 0109666359

CÔNG TY TNHH IN ẤN VICTORY

Mã số thuế: 3702693054

CÔNG TY TNHH IN ẤN VANDU

Mã số thuế: 3702894794

CÔNG TY TNHH IN ẤN TÍN HƯNG

Mã số thuế: 0316594102

CÔNG TY TNHH IN ẤN TUẤN TÚ

Mã số thuế: 0315907440

CÔNG TY TNHH IN ẤN TUYẾT LOAN

Mã số thuế: 0315344068

CÔNG TY TNHH IN ẤN TRẦN TÙNG

Mã số thuế: 0316862538

CÔNG TY TNHH IN ẤN TRẦN HUÂN

Mã số thuế: 0109721708

CÔNG TY TNHH IN ẤN TRANG NGUYỄN

Mã số thuế: 0316896329

CÔNG TY TNHH IN ẤN THÀNH NGUYỄN

Mã số thuế: 0315941586

CÔNG TY TNHH IN ẤN THÀNH HUY

Mã số thuế: 0316841129

CÔNG TY TNHH IN ẤN THIÊN PHÁT

Mã số thuế: 0316016253

CÔNG TY TNHH IN ẤN TDESIGN

Mã số thuế: 0402084338

CÔNG TY TNHH IN ẤN QUẢNG CÁO TPP

Mã số thuế: 0314814627

CÔNG TY TNHH IN ẤN QUẢNG CÁO PRO

Mã số thuế: 1501093335

Tìm thông tin Doanh nghiệp