Ngành nghề kinh doanh

1Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh4741
2Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm trong các cửa hàng chuyên doanh47411
3Bán lẻ thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh47412
4Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh47420
5Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
6Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng49331
7Vận tải hàng hóa bằng ô tô loại khác (trừ ô tô chuyên dụng)49332
8Vận tải hàng hóa bằng xe lam, xe lôi, xe công nông49333
9Vận tải hàng hóa bằng xe thô sơ49334
10Vận tải hàng hóa bằng phương tiện đường bộ khác49339
11Vận tải đường ống49400
12Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải5229
13Dịch vụ đại lý tàu biển52291
14Dịch vụ đại lý vận tải đường biển52292
15Dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải chưa được phân vào đâu52299
16Bưu chính53100
17Chuyển phát53200

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Elimo (Tên nước ngoài: Elimo Technology Joint Stock Company), Mã số thuế: 0315020514, được thành lập ngày 02/05/2018, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 197 Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Nguyễn Hiếu Nhân

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Xuất bản phần mềm.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GC

Mã số thuế: 0109516931

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GANA

Mã số thuế: 0109653310

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ G3TEK

Mã số thuế: 0315226924

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ FALCON

Mã số thuế: 0109551090

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ EZPLUS

Mã số thuế: 0109297398

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ESTAR

Mã số thuế: 0109492141

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ELOGIN

Mã số thuế: 0109676759

Tìm thông tin Doanh nghiệp