Ngành nghề kinh doanh

1Trồng rừng và chăm sóc rừng0210
2Ươm giống cây lâm nghiệp02101
3Trồng rừng và chăm sóc rừng lấy gỗ02102
4Trồng rừng và chăm sóc rừng tre, nứa02103
5Trồng rừng và chăm sóc rừng khác02109
6Khai thác gỗ02210
7Khai thác lâm sản khác trừ gỗ02220
8Thu nhặt sản phẩm từ rừng không phải gỗ và lâm sản khác02300
9Hoạt động dịch vụ lâm nghiệp02400
10Khai thác thuỷ sản biển03110
11Khai thác thuỷ sản nội địa0312
12Khai thác thuỷ sản nước lợ03121
13Khai thác thuỷ sản nước ngọt03122
14Nuôi trồng thuỷ sản biển03210
15Nuôi trồng thuỷ sản nội địa0322
16Nuôi trồng thuỷ sản nước lợ03221
17Nuôi trồng thuỷ sản nước ngọt03222
18Sản xuất giống thuỷ sản03230
19Khai thác và thu gom than cứng05100
20Khai thác và thu gom than non05200
21Khai thác dầu thô06100
22Khai thác khí đốt tự nhiên06200
23Khai thác quặng sắt07100
24Khai thác quặng uranium và quặng thorium07210
25Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt0722
26Khai thác quặng bôxít07221
27Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt chưa được phân vào đâu07229
28Khai thác quặng kim loại quí hiếm07300
29Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét0810
30Khai thác đá08101
31Khai thác cát, sỏi08102
32Khai thác đất sét08103
33Khai thác khoáng hoá chất và khoáng phân bón08910
34Khai thác và thu gom than bùn08920
35Khai thác muối08930
36Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu08990
37Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác dầu thô và khí tự nhiên09100
38Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng khác09900
39Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản1020
40Chế biến và đóng hộp thuỷ sản10201
41Chế biến và bảo quản thuỷ sản đông lạnh10202
42Chế biến và bảo quản thuỷ sản khô10203
43Chế biến và bảo quản nước mắm10204
44Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản khác10209
45Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ1610
46Cưa, xẻ và bào gỗ16101
47Bảo quản gỗ16102
48Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác16210
49Sản xuất đồ gỗ xây dựng16220
50Sản xuất bao bì bằng gỗ16230
51Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện1629
52Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ16291
53Sản xuất sản phẩm từ lâm sản (trừ gỗ), cói và vật liệu tết bện16292
54Sản xuất bột giấy, giấy và bìa17010
55Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế3100
56Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng gỗ31001
57Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng vật liệu khác31009
58Sản xuất đồ kim hoàn và chi tiết liên quan32110
59Sản xuất đồ giả kim hoàn và chi tiết liên quan32120
60Sản xuất nhạc cụ32200
61Sản xuất dụng cụ thể dục, thể thao32300
62Sản xuất đồ chơi, trò chơi32400
63Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ4210
64Xây dựng công trình đường sắt42101
65Xây dựng công trình đường bộ42102
66Xây dựng công trình công ích42200
67Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác42900
68Phá dỡ43110
69Chuẩn bị mặt bằng43120
70Lắp đặt hệ thống điện43210
71Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí4322
72Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước43221
73Lắp đặt hệ thống lò sưởi và điều hoà không khí43222
74Lắp đặt hệ thống xây dựng khác43290
75Hoàn thiện công trình xây dựng43300
76Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác43900
77Đại lý, môi giới, đấu giá4610
78Đại lý46101
79Môi giới46102
80Đấu giá46103
81Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống4620
82Bán buôn thóc, ngô và các loại hạt ngũ cốc khác46201
83Bán buôn hoa và cây46202
84Bán buôn động vật sống46203
85Bán buôn thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và thuỷ sản46204
86Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu khác (trừ gỗ, tre, nứa)46209
87Bán buôn gạo46310
88Bán buôn thực phẩm4632
89Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt46321
90Bán buôn thủy sản46322
91Bán buôn rau, quả46323
92Bán buôn cà phê46324
93Bán buôn chè46325
94Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột46326
95Bán buôn thực phẩm khác46329
96Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình4649
97Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác46491
98Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế46492
99Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh46493
100Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh46494
101Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện46495
102Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự46496
103Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm46497
104Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao46498
105Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân vào đâu46499
106Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm46510
107Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông46520
108Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp46530
109Bán buôn kim loại và quặng kim loại4662
110Bán buôn quặng kim loại46621
111Bán buôn sắt, thép46622
112Bán buôn kim loại khác46623
113Bán buôn vàng, bạc và kim loại quý khác46624
114Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
115Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến46631
116Bán buôn xi măng46632
117Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi46633
118Bán buôn kính xây dựng46634
119Bán buôn sơn, vécni46635
120Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh46636
121Bán buôn đồ ngũ kim46637
122Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng46639
123Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
124Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp46691
125Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp)46692
126Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh46693
127Bán buôn cao su46694
128Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt46695
129Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép46696
130Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại46697
131Bán buôn chuyên doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu46699
132Bán buôn tổng hợp46900
133Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp47110
134Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh4722
135Bán lẻ thịt và các sản phẩm thịt trong các cửa hàng chuyên doanh47221
136Bán lẻ thủy sản trong các cửa hàng chuyên doanh47222
137Bán lẻ rau, quả trong các cửa hàng chuyên doanh47223
138Bán lẻ đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh, mứt, kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột trong các cửa hàng chuyên doanh47224
139Bán lẻ thực phẩm khác trong các cửa hàng chuyên doanh47229
140Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh47230
141Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên doanh47240
142Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh47300
143Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh4752
144Bán lẻ đồ ngũ kim trong các cửa hàng chuyên doanh47521
145Bán lẻ sơn, màu, véc ni trong các cửa hàng chuyên doanh47522
146Bán lẻ kính xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh47523
147Bán lẻ xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi và vật liệu xây dựng khác trong các cửa hàng chuyên doanh47524
148Bán lẻ gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh47525
149Bán lẻ thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh47529
150Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn trong các cửa hàng chuyên doanh47530
151Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh4759
152Bán lẻ đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện trong các cửa hàng chuyên doanh47591
153Bán lẻ giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội thất tương tự trong các cửa hàng chuyên doanh47592
154Bán lẻ đồ dùng gia đình bằng gốm, sứ, thủy tinh trong các cửa hàng chuyên doanh47593
155Bán lẻ nhạc cụ trong các cửa hàng chuyên doanh47594
156Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác còn lại chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh47599
157Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh47610
158Bán lẻ băng đĩa âm thanh, hình ảnh (kể cả băng, đĩa trắng) trong các cửa hàng chuyên doanh47620
159Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng chuyên doanh47630
160Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh47640
161Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh4773
162Bán lẻ hoa, cây cảnh trong các cửa hàng chuyên doanh47731
163Bán lẻ vàng, bạc, đá quí và đá bán quí, đồ trang sức trong các cửa hàng chuyên doanh47732
164Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ trong các cửa hàng chuyên doanh47733
165Bán lẻ tranh, ảnh và các tác phẩm nghệ thuật khác (trừ đồ cổ) trong các cửa hàng chuyên doanh47734
166Bán lẻ dầu hoả, ga, than nhiên liệu dùng cho gia đình trong các cửa hàng chuyên doanh47735
167Bán lẻ đồng hồ, kính mắt trong các cửa hàng chuyên doanh47736
168Bán lẻ máy ảnh, phim ảnh và vật liệu ảnh trong các cửa hàng chuyên doanh47737
169Bán lẻ xe đạp và phụ tùng trong các cửa hàng chuyên doanh47738
170Bán lẻ hàng hóa khác mới chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh47739
171Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
172Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng49331
173Vận tải hàng hóa bằng ô tô loại khác (trừ ô tô chuyên dụng)49332
174Vận tải hàng hóa bằng xe lam, xe lôi, xe công nông49333
175Vận tải hàng hóa bằng xe thô sơ49334
176Vận tải hàng hóa bằng phương tiện đường bộ khác49339
177Vận tải đường ống49400
178Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương5012
179Vận tải hàng hóa ven biển50121
180Vận tải hàng hóa viễn dương50122
181Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa5022
182Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa bằng phương tiện cơ giới50221
183Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa bằng phương tiện thô sơ50222
184Vận tải hành khách hàng không51100
185Vận tải hàng hóa hàng không51200
186Dịch vụ lưu trú ngắn ngày5510
187Khách sạn55101
188Biệt thự hoặc căn hộ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày55102
189Nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày55103
190Nhà trọ, phòng trọ và các cơ sở lưu trú tương tự55104
191Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động5610
192Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống56101
193Dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động khác56109
194Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...)56210
195Dịch vụ ăn uống khác56290
196Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan7110
197Hoạt động kiến trúc71101
198Hoạt động đo đạc bản đồ71102
199Hoạt động thăm dò địa chất, nguồn nước71103
200Hoạt động tư vấn kỹ thuật có liên quan khác71109
201Kiểm tra và phân tích kỹ thuật71200
202Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật72100
203Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học xã hội và nhân văn72200
204Quảng cáo73100
205Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận73200
206Hoạt động thiết kế chuyên dụng74100
207Hoạt động nhiếp ảnh74200

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

Công Ty TNHH Vạn Đức Thắng (Tên nước ngoài: Công Ty TNHH Vạn Đức Thắng), Mã số thuế: 0315014743, được thành lập ngày 26/04/2018, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 42A Đường số 13, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Nguyễn Hồng Thắng

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Xây dựng nhà các loại.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH VẬN CHUYỂN DUY KHÁNH

Mã số thuế: 0314767254

CÔNG TY TNHH VẬN CHUYỂN BONBON

Mã số thuế: 0108418000

CÔNG TY TNHH VẬN CHUYỂN BANGDA

Mã số thuế: 0312557903

CÔNG TY TNHH VẬN CHUYỂN AN GIA

Mã số thuế: 3603523044

CÔNG TY TNHH VẬN CHUYỂN 365

Mã số thuế: 0109649427

CÔNG TY TNHH VẦNG TRĂNG BẾN CÁT

Mã số thuế: 3702635599

CÔNG TY TNHH VẢI VIỆT TÍN

Mã số thuế: 0316726655

CÔNG TY TNHH VẢI TÂM

Mã số thuế: 0315029757

CÔNG TY TNHH VẢI THUN NHƯ Ý

Mã số thuế: 0315179664

CÔNG TY TNHH VẢI SỢI TÀI SANG

Mã số thuế: 0108143691

CÔNG TY TNHH VẢI SỢI THÀNH NGUYÊN

Mã số thuế: 0314812820

CÔNG TY TNHH VẢI SỢI SEN HỒNG

Mã số thuế: 0314805238

CÔNG TY TNHH VẢI SỢI SAO VIỆT

Mã số thuế: 0316867409

CÔNG TY TNHH VẢI SỢI NGỌC ĐIỆP

Mã số thuế: 0316570542

CÔNG TY TNHH VẢI SỢI MINH ĐĂNG

Mã số thuế: 1101986824

CÔNG TY TNHH VẢI SỢI HOA PHONG

Mã số thuế: 0314923231

CÔNG TY TNHH VẢI SỢI HAI ÁNH

Mã số thuế: 0314819047

CÔNG TY TNHH VẢI SỢI DŨNG CHI

Mã số thuế: 0109256024

CÔNG TY TNHH VẢI SỢI COTTON XANH

Mã số thuế: 0316624396

CÔNG TY TNHH VẢI SỢI BẢY HÙNG

Mã số thuế: 0314998244

CÔNG TY TNHH VẢI LEN YI DA

Mã số thuế: 0315009736

CÔNG TY TNHH VẢI LAU TRUNG KIÊN

Mã số thuế: 3603762821

CÔNG TY TNHH VẢI LAN NGUYỄN

Mã số thuế: 0315173729

Tìm thông tin Doanh nghiệp