Ngành nghề kinh doanh

1Hoạt động sản xuất phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình5911
2Hoạt động sản xuất phim điện ảnh59111
3Hoạt động sản xuất phim video59112
4Hoạt động sản xuất chương trình truyền hình59113
5Hoạt động hậu kỳ59120
6Hoạt động phát hành phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình59130
7Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác7730
8Cho thuê máy móc, thiết bị nông, lâm nghiệp77301
9Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng77302
10Cho thuê máy móc, thiết bị văn phòng (kể cả máy vi tính)77303
11Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác chưa được phân vào đâu77309
12Cho thuê tài sản vô hình phi tài chính77400
13Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm78100
14Cung ứng lao động tạm thời78200

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

Công Ty TNHH Tổ Chức Biểu Diễn Và Sự Kiện Thế Giới Mới (Tên nước ngoài: New World Organiztion Performances And Events Company Limited), Mã số thuế: 0314977685, được thành lập ngày 10/04/2018, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 108 Trần Khắc Chân, Phường Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Trần Văn Thông

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

Tìm thông tin Doanh nghiệp