Ngành nghề kinh doanh

1Giáo dục nghề nghiệp8532
2Giáo dục trung cấp chuyên nghiệp85321
3Dạy nghề85322
4Đào tạo cao đẳng85410
5Đào tạo đại học và sau đại học85420
6Giáo dục thể thao và giải trí85510
7Giáo dục văn hoá nghệ thuật85520
8Giáo dục khác chưa được phân vào đâu85590
9Dịch vụ hỗ trợ giáo dục85600

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

Công Ty TNHH Tư Vấn Đào Tào Giáo Dục Trí Việt (Tên nước ngoài: Tri Viet Education Training Consultant Company Limited), Mã số thuế: 0314959502, được thành lập ngày 02/04/2018, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 226/4 Phan Văn Hân, Phường 17, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Phan Trần Hoàng Anh

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Dịch vụ hỗ trợ giáo dục.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ AVA

Mã số thuế: 0109499901

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ ANAMA

Mã số thuế: 0402094696

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ AB

Mã số thuế: 3101075656

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ 3H

Mã số thuế: 0314768459

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẠI HÀ

Mã số thuế: 0105444838

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐĂNG MINH

Mã số thuế: 0108366786

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐÀO TẠO HTP

Mã số thuế: 0314985848

Tìm thông tin Doanh nghiệp