Ngành nghề kinh doanh

1Đại lý, môi giới, đấu giá4610
2Đại lý46101
3Môi giới46102
4Đấu giá46103
5Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác4659
6Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng46591
7Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện)46592
8Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da giày46593
9Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi)46594
10Bán buôn máy móc, thiết bị y tế46595
11Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được phân vào đâu46599
12Hoạt động viễn thông khác6190
13Hoạt động của các điểm truy cập internet61901
14Hoạt động viễn thông khác chưa được phân vào đâu61909
15Lập trình máy vi tính62010
16Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính62020
17Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính62090
18Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan63110
19Cổng thông tin63120
20Hoạt động thông tấn63210
21Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu63290
22Hoạt động ngân hàng trung ương64110
23Hoạt động trung gian tiền tệ khác64190
24Hoạt động công ty nắm giữ tài sản64200
25Hoạt động quỹ tín thác, các quỹ và các tổ chức tài chính khác64300
26Hoạt động cho thuê tài chính64910
27Hoạt động cấp tín dụng khác64920
28Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)64990
29Bảo hiểm nhân thọ65110
30Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu7490
31Hoạt động khí tượng thuỷ văn74901
32Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác còn lại chưa được phân vào đâu74909
33Hoạt động thú y75000

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

Công Ty Cổ Phần Mạng Viễn Thông Việt (Tên nước ngoài: Viet Telecommunications Network Joint Stock Company), Mã số thuế: 0314959189, được thành lập ngày 30/03/2018, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 339/24A Lê Văn Sỹ, Phường 13, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Cao Ngọc Lợi

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Hoạt động viễn thông khác.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ PHẨM LUBI

Mã số thuế: 0315208428

CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ HƯNG LAND

Mã số thuế: 0315222888

CÔNG TY CỔ PHẦN MỘC Ư CĂN

Mã số thuế: 0109473068

CÔNG TY CỔ PHẦN MỘC ĐIỀN

Mã số thuế: 0315890821

CÔNG TY CỔ PHẦN MỘC THIÊN NHIÊN

Mã số thuế: 0109724522

CÔNG TY CỔ PHẦN MỘC LINH AN

Mã số thuế: 3603792255

CÔNG TY CỔ PHẦN MỎ INCO

Mã số thuế: 0108905406

CÔNG TY CỔ PHẦN MẶT TRỜI LAND

Mã số thuế: 1702126478

CÔNG TY CỔ PHẦN MẶT HOA DA PHẤN

Mã số thuế: 0108413725

CÔNG TY CỔ PHẦN MẮM CONCEPT

Mã số thuế: 0314930888

CÔNG TY CỔ PHẦN MẪU SƠN NANO

Mã số thuế: 4900818814

CÔNG TY CỔ PHẦN MẠNH ĐỨC AN

Mã số thuế: 0314936103

CÔNG TY CỔ PHẦN MẠNH GIA KHANG

Mã số thuế: 0109259402

Tìm thông tin Doanh nghiệp