Ngành nghề kinh doanh

1Đại lý, môi giới, đấu giá4610
2Đại lý46101
3Môi giới46102
4Đấu giá46103

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

Công Ty TNHH Bất Động Sản Đại Anh Điền (Tên nước ngoài: Công Ty TNHH Bất Động Sản Đại Anh Điền), Mã số thuế: 0314959157, được thành lập ngày 30/03/2018, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 33 Hoàng Bật Đạt, Phường 15, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Nguyễn Hoàng Anh

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Hoạt động tư vấn quản lý.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH BẮC Á LAND VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108074624

CÔNG TY TNHH BẮC VIỆT HƯNG YÊN

Mã số thuế: 0901040061

CÔNG TY TNHH BẮC TRƯỜNG GIANG

Mã số thuế: 2400835920

CÔNG TY TNHH BẮC THÀNH HÀ TĨNH

Mã số thuế: 3002109978

CÔNG TY TNHH BẮC RUỘNG

Mã số thuế: 3401222774

CÔNG TY TNHH BẮC PHƯỚC

Mã số thuế: 3200721357

CÔNG TY TNHH BẮC NINH WORK VINA

Mã số thuế: 2301155850

CÔNG TY TNHH BẮC NINH KOREA

Mã số thuế: 2301105627

CÔNG TY TNHH BẮC MẠCH

Mã số thuế: 2802553210

CÔNG TY TNHH BẮC KỲ - TIÊN SƠN

Mã số thuế: 2301179227

CÔNG TY TNHH BẮC HẢI NAM

Mã số thuế: 0316541502

CÔNG TY TNHH BẮC HẢI LOGISTICS

Mã số thuế: 0201897005

CÔNG TY TNHH BẮC HÀ HD

Mã số thuế: 0801336530

CÔNG TY TNHH BẮC HÀ BẮC NINH

Mã số thuế: 2301167817

CÔNG TY TNHH BẮC DUYÊN

Mã số thuế: 1001131543

CÔNG TY TNHH BẮC AN HOLDINGS

Mã số thuế: 3502446114

CÔNG TY TNHH BẨY HƯƠNG

Mã số thuế: 4601499278

CÔNG TY TNHH BẦY SÓI

Mã số thuế: 0316717001

CÔNG TY TNHH BẦU TRỜI PHƯƠNG NAM

Mã số thuế: 0315304876

CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN-K

Mã số thuế: 0108234483

Tìm thông tin Doanh nghiệp