Ngành nghề kinh doanh

1Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác4530
2Bán buôn phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác45301
3Bán lẻ phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống)45302
4Đại lý phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác45303
5Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy4543
6Bán buôn phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy45431
7Bán lẻ phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy45432
8Đại lý phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy45433
9Đại lý, môi giới, đấu giá4610
10Đại lý46101
11Môi giới46102
12Đấu giá46103
13Kho bãi và lưu giữ hàng hóa5210
14Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho ngoại quan52101
15Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho đông lạnh (trừ kho ngoại quan)52102
16Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho khác52109
17Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải5229
18Dịch vụ đại lý tàu biển52291
19Dịch vụ đại lý vận tải đường biển52292
20Dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải chưa được phân vào đâu52299
21Bưu chính53100
22Chuyển phát53200

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Tts (Tên nước ngoài: Tts Technical Joint Stock Company), Mã số thuế: 0314958851, được thành lập ngày 30/03/2018, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 6.11, Tầng 6 Khu Officetel, Toà Nhà RiverGate Residence, 151-155 Bến Vân Đồn, Phường 06, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Nguyễn Thanh Tùng

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VTECO

Mã số thuế: 0109567693

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VNTEK

Mã số thuế: 0109735411

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT TUKEN

Mã số thuế: 0109535243

Tìm thông tin Doanh nghiệp