Ngành nghề kinh doanh

1Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh4772
2Bán lẻ dược phẩm, dụng cụ y tế trong các cửa hàng chuyên doanh47721
3Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh47722

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

Công Ty TNHH Một Thành Viên Gà Spa (Tên nước ngoài: Công Ty TNHH Một Thành Viên Gà Spa), Mã số thuế: 0314958844, được thành lập ngày 30/03/2018, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 10 Đường Nguyễn Thành Ý, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Mai Công Huy

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Cắt tóc, làm đầu, gội đầu.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HHD

Mã số thuế: 4700277420

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HGTV

Mã số thuế: 0315249103

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HGSOFT

Mã số thuế: 6300306656

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HD OIL

Mã số thuế: 1602150050

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HD CONS

Mã số thuế: 2400873330

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HCT

Mã số thuế: 1201586890

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HC 559

Mã số thuế: 2400844298

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HAVII

Mã số thuế: 4300816269

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HANI VN

Mã số thuế: 4201820987

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HAMYN

Mã số thuế: 5901159605

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HA RAY

Mã số thuế: 1301051264

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN H42T

Mã số thuế: 0201891613

Tìm thông tin Doanh nghiệp