Ngành nghề kinh doanh

1Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan7110
2Hoạt động kiến trúc71101
3Hoạt động đo đạc bản đồ71102
4Hoạt động thăm dò địa chất, nguồn nước71103
5Hoạt động tư vấn kỹ thuật có liên quan khác71109
6Kiểm tra và phân tích kỹ thuật71200
7Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật72100
8Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học xã hội và nhân văn72200
9Quảng cáo73100
10Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận73200
11Hoạt động thiết kế chuyên dụng74100
12Hoạt động nhiếp ảnh74200
13Giáo dục nghề nghiệp8532
14Giáo dục trung cấp chuyên nghiệp85321
15Dạy nghề85322
16Đào tạo cao đẳng85410
17Đào tạo đại học và sau đại học85420
18Giáo dục thể thao và giải trí85510
19Giáo dục văn hoá nghệ thuật85520
20Giáo dục khác chưa được phân vào đâu85590
21Dịch vụ hỗ trợ giáo dục85600

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

Công Ty TNHH N3xt (Tên nước ngoài: N3xt Company Limited), Mã số thuế: 0314958410, được thành lập ngày 30/03/2018, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 287 An Phú Đông 3, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Đinh Trần Mẫn Tuyên

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH NAM ANH GREEN POWER

Mã số thuế: 0316895702

CÔNG TY TNHH NAM ANH GARDEN

Mã số thuế: 2301169028

CÔNG TY TNHH NAM ANH DECOR

Mã số thuế: 0314963410

CÔNG TY TNHH NAM AND HIEU FASHION

Mã số thuế: 0314906123

CÔNG TY TNHH NAM AN QN

Mã số thuế: 5702076986

CÔNG TY TNHH NAM AN HUỲNH HƯƠNG

Mã số thuế: 6001588579

CÔNG TY TNHH NAM AN GROUP CAPITAL

Mã số thuế: 0402065656

CÔNG TY TNHH NAM AN CRAFT

Mã số thuế: 0316684028

CÔNG TY TNHH NAM AN BÌNH THUẬN

Mã số thuế: 3401161994

CÔNG TY TNHH NAM & CO

Mã số thuế: 0801146579

CÔNG TY TNHH NALOCONS

Mã số thuế: 3603510976

CÔNG TY TNHH NALI VIỆT NAM

Mã số thuế: 0315232798

CÔNG TY TNHH NALCO VIỆT NAM

Mã số thuế: 0311010882

CÔNG TY TNHH NALAVA

Mã số thuế: 0109605638

CÔNG TY TNHH NAKUNE

Mã số thuế: 0316712451

CÔNG TY TNHH NAKO

Mã số thuế: 0107345180

CÔNG TY TNHH NAKNY VINA

Mã số thuế: 0201862901

CÔNG TY TNHH NAKAMOTO VIỆT NAM

Mã số thuế: 0109658333

CÔNG TY TNHH NAKAGA VIỆT NAM

Mã số thuế: 0700850901

CÔNG TY TNHH NAK ĐINH GIA VIỆT NAM

Mã số thuế: 0202115116

CÔNG TY TNHH NAILS & SPA BY THUY

Mã số thuế: 0314563998

CÔNG TY TNHH NAIL KHA

Mã số thuế: 0314951172

CÔNG TY TNHH NAI GIA

Mã số thuế: 4500622648

CÔNG TY TNHH NAHOME VIỆT NAM

Mã số thuế: 0316947100

CÔNG TY TNHH NAGOYA HOÀN THÀNH

Mã số thuế: 1001132339

CÔNG TY TNHH NAGASHIMA

Mã số thuế: 0316902903

CÔNG TY TNHH NAGAMOCHI

Mã số thuế: 0314945926

CÔNG TY TNHH NAFAGRI

Mã số thuế: 3702890888

CÔNG TY TNHH NAECO

Mã số thuế: 1801616339

CÔNG TY TNHH NADORA

Mã số thuế: 0316562527

CÔNG TY TNHH NACOPHARM MIỀN BẮC

Mã số thuế: 0108919127

CÔNG TY TNHH NACO LONG AN

Mã số thuế: 1101907928

CÔNG TY TNHH NACHI VIỆT NAM

Mã số thuế: 0107785424

CÔNG TY TNHH NACEL VIETNAM

Mã số thuế: 0314953973

CÔNG TY TNHH NACA CITY

Mã số thuế: 0314800007

CÔNG TY TNHH NABUA

Mã số thuế: 0402108927

CÔNG TY TNHH NABIO VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108258766

CÔNG TY TNHH NABI LOTUS VIỆT NAM

Mã số thuế: 1101948480

CÔNG TY TNHH NAAN & MASALA

Mã số thuế: 0316701763

CÔNG TY TNHH NA94

Mã số thuế: 1001231971

CÔNG TY TNHH NA LE

Mã số thuế: 0315320596

CÔNG TY TNHH NA FASHION

Mã số thuế: 0109727202

CÔNG TY TNHH NA DƯƠNG BEAUTY

Mã số thuế: 0316594279

CÔNG TY TNHH NA AND CAKES

Mã số thuế: 0316545793

CÔNG TY TNHH N7

Mã số thuế: 0109527179

Tìm thông tin Doanh nghiệp