Ngành nghề kinh doanh

1Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác)33150
2Đại lý, môi giới, đấu giá4610
3Vận tải hàng hóa đường sắt49120
4Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt)4931
5Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
6Vận tải hành khách ven biển và viễn dương5011
7Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương5012
8Vận tải hành khách đường thuỷ nội địa5021
9Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa5022
10Kho bãi và lưu giữ hàng hóa5210
11Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy5222
12Bốc xếp hàng hóa5224
13Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải5229
14Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu66190
15Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu7490
16Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu82990

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ CẢNG BIỂN DUYÊN HẢI (Tên nước ngoài: DUYEN HAI SSI JSC), Mã số thuế: 0314957600, được thành lập ngày 30/03/2018, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 348/10 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà TRẦN MINH HƯNG

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

Tìm thông tin Doanh nghiệp