Ngành nghề kinh doanh

1Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp8411

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

BAN QUẢN LÝ CHỢ TAM HÀ, Mã số thuế: 0314956766, được thành lập ngày 29/03/2018, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Chợ Tam Hà, đường Tô Ngọc Vân, KP2, Phường Linh Đông, Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà TRẦN THỊ THỨC

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

BAN QUẢN LÝ CHỢ TX VĨNH CHÂU

Mã số thuế: 2200541176

BAN QUẢN LÝ CHỢ TUYÊN NHƠN

Mã số thuế: 1101847450

BAN QUẢN LÝ CHỢ TT PÁC MIẦU

Mã số thuế: 4800898661

BAN QUẢN LÝ CHỢ TT CỬA VIỆT

Mã số thuế: 3200600465

BAN QUẢN LÝ CHỢ TRÍ PHẢI

Mã số thuế: 2001116258

BAN QUẢN LÝ CHỢ TRÀ KIỆU

Mã số thuế: 4000934381

BAN QUẢN LÝ CHỢ TRUNG TÂM

Mã số thuế: 2601031648

BAN QUẢN LÝ CHỢ TRUNG CHÁNH

Mã số thuế: 0315660546

BAN QUẢN LÝ CHỢ THỚI BÌNH

Mã số thuế: 2000960797

BAN QUẢN LÝ CHỢ THỊ TRẤN ÍT ONG

Mã số thuế: 5500168842-001

BAN QUẢN LÝ CHỢ THỊ TRẤN BA TƠ

Mã số thuế: 4300719787

BAN QUẢN LÝ CHỢ THẤT KHÊ

Mã số thuế: 4900759164

BAN QUẢN LÝ CHỢ THẠNH MỸ

Mã số thuế: 4001070448

BAN QUẢN LÝ CHỢ THÔNG HUỀ

Mã số thuế: 4800900695

BAN QUẢN LÝ CHỢ THUẬN

Mã số thuế: 3200676150

BAN QUẢN LÝ CHỢ THU LỘ

Mã số thuế: 4300835857

BAN QUẢN LÝ CHỢ THANH LƯƠNG

Mã số thuế: 3801165802

BAN QUẢN LÝ CHỢ TAM QUAN

Mã số thuế: 4101404616

BAN QUẢN LÝ CHỢ TAM KIM

Mã số thuế: 4800903336

BAN QUẢN LÝ CHỢ TAM HẢI

Mã số thuế: 0314862229

Tìm thông tin Doanh nghiệp