Ngành nghề kinh doanh

1Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác chưa được phân vào đâu829

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

VPĐD ITAKURA SANGYOU CO., LTD. TẠI TP.HCM, Mã số thuế: 0314955145, được thành lập ngày 29/03/2018, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Tầng 6, Star Building, 33ter-33bis Mạc Đĩnh Chi, Phường Đa Kao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà HORIE MASATOSHI

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác chưa được phân vào đâu.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

VPĐD JOB CLOVER CORPORATION

Mã số thuế: 0310686276

VPĐD JINDAL STAINLESS FZE TẠI TP.HCM

Mã số thuế: 0314956484

VPĐD JIN LONG SYSTEM INTEGRATION CO LTD

Mã số thuế: 0311258957

VPĐD JFE ENGINEERING CORPORATION

Mã số thuế: 0311258040

VPĐD JEULIN TẠI TP.HCM

Mã số thuế: 0315703662

VPĐD JAPAN CREATE, LTD. TẠI TP.HCM

Mã số thuế: 0315195722

VPĐD JANAKUASA SDN BHD TẠI HÀ NỘI

Mã số thuế: 0104661558

VPĐD JALUX INC TẠI HÀ NỘI

Mã số thuế: 0106597763

VPĐD J2C TẠI TP.HCM (HÀN QUỐC)

Mã số thuế: 0309724784

VPĐD J.LALANNE SA TẠI TP.HCM

Mã số thuế: 0314779972

VPĐD J MO ENTERPRISE CO., LTD

Mã số thuế: 0311521326

VPĐD J BRIDGE WORLDWIDE TẠI TP.HCM

Mã số thuế: 0314885730

VPĐD ITO EN, LTD TẠI HÀ NỘI

Mã số thuế: 0106030501

VPĐD ITFARM AS

Mã số thuế: 0310730944

Tìm thông tin Doanh nghiệp