Ngành nghề kinh doanh

1Dịch vụ lưu trú ngắn ngày5510
2Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động5610
3Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...)56210
4Dịch vụ phục vụ đồ uống5630
5Hoạt động ghi âm và xuất bản âm nhạc59200
6Hoạt động nhiếp ảnh74200
7Hoạt động của các cơ sở thể thao93110
8Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu93290

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH NGUYỄN HẠNH LIÊN (Tên nước ngoài: NGUYEN HANH LIEN COMPANY LIMITED), Mã số thuế: 0314954399, được thành lập ngày 29/03/2018, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 87/18 Đường Cầu Đình, Phường Long Phước, Quận 9, TP Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà NGUYỄN THỊ HẠNH LIÊN

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Dịch vụ phục vụ đồ uống.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH NGUYỄN KHÁNH VY

Mã số thuế: 0106884278

CÔNG TY TNHH NGUYỄN KHÁNH TAM NÔNG

Mã số thuế: 1402111625

CÔNG TY TNHH NGUYỄN KHÁNH SƠN

Mã số thuế: 4101451503

CÔNG TY TNHH NGUYỄN KHÁNH NHÀN

Mã số thuế: 5801328440

CÔNG TY TNHH NGUYỄN KHÁNH HẬU

Mã số thuế: 2200680613

CÔNG TY TNHH NGUYỄN KHÁNH CHI

Mã số thuế: 2300895450

CÔNG TY TNHH NGUYỄN KHOA PHÚ QUỐC

Mã số thuế: 1702105975

CÔNG TY TNHH NGUYỄN KHOA NAM

Mã số thuế: 2100622512

CÔNG TY TNHH NGUYỄN KHOA KIÊN GIANG

Mã số thuế: 1702090704

CÔNG TY TNHH NGUYỄN KHIẾT

Mã số thuế: 0107866306

CÔNG TY TNHH NGUYỄN KHANG WINDOW

Mã số thuế: 3702944910

CÔNG TY TNHH NGUYỄN KHANG SAXOPHONE

Mã số thuế: 0315555975

CÔNG TY TNHH NGUYỄN KHANG PHÁT

Mã số thuế: 3603114570

CÔNG TY TNHH NGUYỄN KHANG GROUP

Mã số thuế: 0106106398

CÔNG TY TNHH NGUYỄN JONGUN

Mã số thuế: 3702568159

CÔNG TY TNHH NGUYỄN HỮU TÌNH

Mã số thuế: 2300746699

CÔNG TY TNHH NGUYỄN HỮU TIẾN

Mã số thuế: 3401147333

CÔNG TY TNHH NGUYỄN HỮU THỨC

Mã số thuế: 0316923766

CÔNG TY TNHH NGUYỄN HỮU THÀNH

Mã số thuế: 2200732741

CÔNG TY TNHH NGUYỄN HỮU PHÚ

Mã số thuế: 2901715374

CÔNG TY TNHH NGUYỄN HỮU PHÁT

Mã số thuế: 3702718051

CÔNG TY TNHH NGUYỄN HỮU KIM

Mã số thuế: 4001117657

CÔNG TY TNHH NGUYỄN HỮU HUÂN

Mã số thuế: 0313378008

CÔNG TY TNHH NGUYỄN HỮU GIA THỊNH

Mã số thuế: 0108961633

CÔNG TY TNHH NGUYỄN HỮU FOODS

Mã số thuế: 0316345635

CÔNG TY TNHH NGUYỄN HỮU CÔNG

Mã số thuế: 1801411733

CÔNG TY TNHH NGUYỄN HỢP 33

Mã số thuế: 2802880176

CÔNG TY TNHH NGUYỄN HỒNG ĐÀ LẠT

Mã số thuế: 5801438838

CÔNG TY TNHH NGUYỄN HỒNG THOA

Mã số thuế: 1900662262

CÔNG TY TNHH NGUYỄN HỒNG PHƯỚC

Mã số thuế: 6300282638

CÔNG TY TNHH NGUYỄN HỒNG PHƯƠNG

Mã số thuế: 5801218254

CÔNG TY TNHH NGUYỄN HỒNG PHÚC

Mã số thuế: 2700677665

CÔNG TY TNHH NGUYỄN HỒNG HIỆP

Mã số thuế: 2300789300

CÔNG TY TNHH NGUYỄN HỒNG DƯƠNG

Mã số thuế: 0201648778

CÔNG TY TNHH NGUYỄN HỒNG BẢO

Mã số thuế: 1101798348

CÔNG TY TNHH NGUYỄN HỒ PHÁT

Mã số thuế: 3702301444

CÔNG TY TNHH NGUYỄN HỒ HẢI MINH

Mã số thuế: 0105445630

CÔNG TY TNHH NGUYỄN HỒ GIA

Mã số thuế: 1702154210

CÔNG TY TNHH NGUYỄN HỒ FAMILY

Mã số thuế: 3901301128

CÔNG TY TNHH NGUYỄN HỒ ANH PHÁT

Mã số thuế: 3603798867

CÔNG TY TNHH NGUYỄN HẰNG

Mã số thuế: 3602385200

CÔNG TY TNHH NGUYỄN HẬU PHÚ QUỐC

Mã số thuế: 1702083425

CÔNG TY TNHH NGUYỄN HẢO

Mã số thuế: 3603370648

CÔNG TY TNHH NGUYỄN HẢO TH

Mã số thuế: 2802879533

CÔNG TY TNHH NGUYỄN HẢI TUẤN

Mã số thuế: 3603051810

CÔNG TY TNHH NGUYỄN HẢI HƯNG

Mã số thuế: 0313874687

CÔNG TY TNHH NGUYỄN HẢI DUNG

Mã số thuế: 4400998929

Tìm thông tin Doanh nghiệp