Ngành nghề kinh doanh

1Bán buôn kim loại và quặng kim loại4662
2Bán buôn quặng kim loại46621
3Bán buôn sắt, thép46622
4Bán buôn kim loại khác46623
5Bán buôn vàng, bạc và kim loại quý khác46624
6Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
7Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến46631
8Bán buôn xi măng46632
9Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi46633
10Bán buôn kính xây dựng46634
11Bán buôn sơn, vécni46635
12Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh46636
13Bán buôn đồ ngũ kim46637
14Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng46639
15Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
16Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng49331
17Vận tải hàng hóa bằng ô tô loại khác (trừ ô tô chuyên dụng)49332
18Vận tải hàng hóa bằng xe lam, xe lôi, xe công nông49333
19Vận tải hàng hóa bằng xe thô sơ49334
20Vận tải hàng hóa bằng phương tiện đường bộ khác49339
21Vận tải đường ống49400

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

Công Ty TNHH Thương Mại Vật Liệu Xây Dựng Quyết Thắng (Tên nước ngoài: Công Ty TNHH Thương Mại Vật Liệu Xây Dựng Quyết Thắng), Mã số thuế: 0314949286, được thành lập ngày 29/03/2018, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 737/21 Lạc long Quân, Phường 10, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Hoàng Văn Quyết

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

Tìm thông tin Doanh nghiệp