Ngành nghề kinh doanh

1Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác4659
2Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng46591
3Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện)46592
4Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da giày46593
5Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi)46594
6Bán buôn máy móc, thiết bị y tế46595
7Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được phân vào đâu46599
8Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh4741
9Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm trong các cửa hàng chuyên doanh47411
10Bán lẻ thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh47412
11Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh47420
12Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
13Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng49331
14Vận tải hàng hóa bằng ô tô loại khác (trừ ô tô chuyên dụng)49332
15Vận tải hàng hóa bằng xe lam, xe lôi, xe công nông49333
16Vận tải hàng hóa bằng xe thô sơ49334
17Vận tải hàng hóa bằng phương tiện đường bộ khác49339
18Vận tải đường ống49400
19Kho bãi và lưu giữ hàng hóa5210
20Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho ngoại quan52101
21Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho đông lạnh (trừ kho ngoại quan)52102
22Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho khác52109
23Bốc xếp hàng hóa5224
24Bốc xếp hàng hóa ga đường sắt52241
25Bốc xếp hàng hóa đường bộ52242
26Bốc xếp hàng hóa cảng biển52243
27Bốc xếp hàng hóa cảng sông52244
28Bốc xếp hàng hóa cảng hàng không52245
29Hoạt động viễn thông khác6190
30Hoạt động của các điểm truy cập internet61901
31Hoạt động viễn thông khác chưa được phân vào đâu61909
32Lập trình máy vi tính62010
33Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính62020
34Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính62090
35Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan63110
36Cổng thông tin63120
37Hoạt động thông tấn63210
38Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu63290
39Hoạt động ngân hàng trung ương64110
40Hoạt động trung gian tiền tệ khác64190
41Hoạt động công ty nắm giữ tài sản64200
42Hoạt động quỹ tín thác, các quỹ và các tổ chức tài chính khác64300
43Hoạt động cho thuê tài chính64910
44Hoạt động cấp tín dụng khác64920
45Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)64990
46Bảo hiểm nhân thọ65110
47Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác7730
48Cho thuê máy móc, thiết bị nông, lâm nghiệp77301
49Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng77302
50Cho thuê máy móc, thiết bị văn phòng (kể cả máy vi tính)77303
51Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác chưa được phân vào đâu77309
52Cho thuê tài sản vô hình phi tài chính77400
53Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm78100
54Cung ứng lao động tạm thời78200

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Cao Sao Bắc Đẩu (Tên nước ngoài: Sao Bac Dau High Technology Joint Stock Company), Mã số thuế: 0314949261, được thành lập ngày 27/03/2018, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Lô U12B, 16A, đường số 22, KCX Tân Thuận, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Nguyễn Việt Thắng

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DOGOO

Mã số thuế: 0109738589

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DIGO

Mã số thuế: 0109502664

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DHTECH

Mã số thuế: 0109514645

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ D ONE

Mã số thuế: 0109733774

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CTT

Mã số thuế: 0315889706

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CSR

Mã số thuế: 0316004811

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CGC

Mã số thuế: 0108084735

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CBC-81

Mã số thuế: 0109733855

Tìm thông tin Doanh nghiệp