Ngành nghề kinh doanh

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

Công Ty Cổ Phần Lina Network (Tên nước ngoài: Lina Network Joint Stock Company), Mã số thuế: 0314947352, được thành lập ngày 26/03/2018, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 1437 Nguyễn Văn Linh, Mỹ Toàn 2, Phú Mỹ Hưng, Phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Vũ Thạch Tâm

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Lập trình máy vi tính.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH JP BIKE

Mã số thuế: 0313691387

CÔNG TY CỔ PHẦN LIVING CAPITAL

Mã số thuế: 0316554188

CÔNG TY CỔ PHẦN LITTLE EMBASSY

Mã số thuế: 0315204127

CÔNG TY CỔ PHẦN LITHACO VIỆT NAM

Mã số thuế: 0201898785

CÔNG TY CỔ PHẦN LIT

Mã số thuế: 0109641770

CÔNG TY CỔ PHẦN LISTEEL

Mã số thuế: 0314962833

CÔNG TY CỔ PHẦN LISA VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108400405

CÔNG TY CỔ PHẦN LISA GROUP

Mã số thuế: 0316599887

CÔNG TY CỔ PHẦN LIONS TNT

Mã số thuế: 0315913155

CÔNG TY CỔ PHẦN LIONLAND

Mã số thuế: 2301140117

CÔNG TY CỔ PHẦN LION INVEST

Mã số thuế: 0315492524

CÔNG TY CỔ PHẦN LINKVIETNAM.303

Mã số thuế: 0109191352

CÔNG TY CỔ PHẦN LINKRICA

Mã số thuế: 0314879783

CÔNG TY CỔ PHẦN LINKA VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108926910

CÔNG TY CỔ PHẦN LINK ASEAN

Mã số thuế: 0108170624

CÔNG TY CỔ PHẦN LINHNA

Mã số thuế: 0109209112

CÔNG TY CỔ PHẦN LINH VY HÀ NỘI

Mã số thuế: 0108383774

CÔNG TY CỔ PHẦN LINH THANH HOA

Mã số thuế: 0108945769

CÔNG TY CỔ PHẦN LINEUS VN

Mã số thuế: 0315973972

CÔNG TY CỔ PHẦN LINE DECOR

Mã số thuế: 0108151903

CÔNG TY CỔ PHẦN LINACOS

Mã số thuế: 0109386915

Tìm thông tin Doanh nghiệp