Ngành nghề kinh doanh

1Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí4322
2Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước43221
3Lắp đặt hệ thống lò sưởi và điều hoà không khí43222
4Lắp đặt hệ thống xây dựng khác43290
5Hoàn thiện công trình xây dựng43300
6Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác43900
7Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan7110
8Hoạt động kiến trúc71101
9Hoạt động đo đạc bản đồ71102
10Hoạt động thăm dò địa chất, nguồn nước71103
11Hoạt động tư vấn kỹ thuật có liên quan khác71109
12Kiểm tra và phân tích kỹ thuật71200
13Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật72100
14Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học xã hội và nhân văn72200
15Quảng cáo73100
16Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận73200
17Hoạt động thiết kế chuyên dụng74100
18Hoạt động nhiếp ảnh74200

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng, Quản Lý Và Khai Thác Bất Động Sản Cf Group (Tên nước ngoài: Cf Group Investing Construction Consultancy, Real Estate Exploitation And Management Joint Stock Company), Mã số thuế: 0314947338, được thành lập ngày 26/03/2018, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 29 Đường 22, Mỹ Thái 1, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Nguyễn Minh Trung

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ABOGO

Mã số thuế: 0402077820

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ABC

Mã số thuế: 0108409969

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 5K

Mã số thuế: 0108380269

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 34

Mã số thuế: 4201778679

CÔNG TY CỔ PHẦN TẦM NHÌN LILA

Mã số thuế: 0109539093

CÔNG TY CỔ PHẦN TẤN UY

Mã số thuế: 0315951312

CÔNG TY CỔ PHẦN TẤN NAM AN

Mã số thuế: 0314786384

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯỜNG VINH PHÚ

Mã số thuế: 0316732401

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯỜNG BẢO MY

Mã số thuế: 0315476988

Tìm thông tin Doanh nghiệp