Ngành nghề kinh doanh

1Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ1610
2Cưa, xẻ và bào gỗ16101
3Bảo quản gỗ16102
4Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác16210
5Sản xuất đồ gỗ xây dựng16220
6Sản xuất bao bì bằng gỗ16230
7Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế3100
8Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng gỗ31001
9Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng vật liệu khác31009
10Sản xuất đồ kim hoàn và chi tiết liên quan32110
11Sản xuất đồ giả kim hoàn và chi tiết liên quan32120
12Sản xuất nhạc cụ32200
13Sản xuất dụng cụ thể dục, thể thao32300
14Sản xuất đồ chơi, trò chơi32400
15Bán buôn kim loại và quặng kim loại4662
16Bán buôn quặng kim loại46621
17Bán buôn sắt, thép46622
18Bán buôn kim loại khác46623
19Bán buôn vàng, bạc và kim loại quý khác46624
20Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
21Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến46631
22Bán buôn xi măng46632
23Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi46633
24Bán buôn kính xây dựng46634
25Bán buôn sơn, vécni46635
26Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh46636
27Bán buôn đồ ngũ kim46637
28Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng46639
29Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh4752
30Bán lẻ đồ ngũ kim trong các cửa hàng chuyên doanh47521
31Bán lẻ sơn, màu, véc ni trong các cửa hàng chuyên doanh47522
32Bán lẻ kính xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh47523
33Bán lẻ xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi và vật liệu xây dựng khác trong các cửa hàng chuyên doanh47524
34Bán lẻ gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh47525
35Bán lẻ thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh47529
36Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn trong các cửa hàng chuyên doanh47530

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

Công Ty TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Gỗ Thanh Thanh Sơn (Tên nước ngoài: Công Ty TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Gỗ Thanh Thanh Sơn), Mã số thuế: 0314947313, được thành lập ngày 26/03/2018, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 232 Phan Huy Ích, Phường 12, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Đoàn Đức Sỹ

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

Tìm thông tin Doanh nghiệp