Ngành nghề kinh doanh

1Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
2Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng49331
3Vận tải hàng hóa bằng ô tô loại khác (trừ ô tô chuyên dụng)49332
4Vận tải hàng hóa bằng xe lam, xe lôi, xe công nông49333
5Vận tải hàng hóa bằng xe thô sơ49334
6Vận tải hàng hóa bằng phương tiện đường bộ khác49339
7Vận tải đường ống49400

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

Công Ty Cổ Phần 3cc Inco Ge Pomelo 100 (Tên nước ngoài: 3cc Inco Ge Pomelo 100 Joinstock Company), Mã số thuế: 0314947200, được thành lập ngày 26/03/2018, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 343/38 Tô Hiến Thành, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Lương Thanh Diễn

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY CỔ PHẦN A BÚN BÒ

Mã số thuế: 0316701354

CÔNG TY CỔ PHẦN 9YA

Mã số thuế: 0109596630

CÔNG TY CỔ PHẦN 9PAY

Mã số thuế: 0108425897

CÔNG TY CỔ PHẦN 973

Mã số thuế: 0700803813

CÔNG TY CỔ PHẦN 92CREATIVE

Mã số thuế: 0315233093

CÔNG TY CỔ PHẦN 9 TRIP VIỆT NAM

Mã số thuế: 1702220632

CÔNG TY CỔ PHẦN 83 WHITE HOUSE

Mã số thuế: 0108955358

CÔNG TY CỔ PHẦN 819 ĐÀ LẠT

Mã số thuế: 5801448762

CÔNG TY CỔ PHẦN 7SAT

Mã số thuế: 0109741969

CÔNG TY CỔ PHẦN 7PAY

Mã số thuế: 0315300952

CÔNG TY CỔ PHẦN 79 LÊ HÙNG

Mã số thuế: 0201867508

CÔNG TY CỔ PHẦN 7 KỲ QUAN

Mã số thuế: 2200739602

CÔNG TY CỔ PHẦN 6B GROUP

Mã số thuế: 0316725644

CÔNG TY CỔ PHẦN 689 CLOUD

Mã số thuế: 0314961903

CÔNG TY CỔ PHẦN 6868

Mã số thuế: 0601156403

CÔNG TY CỔ PHẦN 686 THẢO SƠN

Mã số thuế: 0901105287

CÔNG TY CỔ PHẦN 68 ĐÔNG HƯNG

Mã số thuế: 5701927225

CÔNG TY CỔ PHẦN 68 INVEST

Mã số thuế: 2802959161

CÔNG TY CỔ PHẦN 676

Mã số thuế: 0108209430

CÔNG TY CỔ PHẦN 5YA

Mã số thuế: 0109513401

CÔNG TY CỔ PHẦN 5STARS GROUP

Mã số thuế: 0316869068

CÔNG TY CỔ PHẦN 5SENSE

Mã số thuế: 0315470376

CÔNG TY CỔ PHẦN 5S GROUP

Mã số thuế: 0108482888

CÔNG TY CỔ PHẦN 5P GLOBAL

Mã số thuế: 0108117860

CÔNG TY CỔ PHẦN 5FOODS

Mã số thuế: 0201863817

CÔNG TY CỔ PHẦN 5D HOME

Mã số thuế: 4201790718

CÔNG TY CỔ PHẦN 5D CAPITAL PARTNERS

Mã số thuế: 0316594141

CÔNG TY CỔ PHẦN 5B

Mã số thuế: 0316840238

CÔNG TY CỔ PHẦN 5A FARMA

Mã số thuế: 0315292892

CÔNG TY CỔ PHẦN 578

Mã số thuế: 2901925131

CÔNG TY CỔ PHẦN 51

Mã số thuế: 2802800117

CÔNG TY CỔ PHẦN 501 MEDIA

Mã số thuế: 0316594825

CÔNG TY CỔ PHẦN 5 STARS

Mã số thuế: 0108423949

CÔNG TY CỔ PHẦN 5 ANH EM

Mã số thuế: 3801167574

CÔNG TY CỔ PHẦN 4HOMES

Mã số thuế: 0109535194

CÔNG TY CỔ PHẦN 479 SÀI GÒN

Mã số thuế: 0314830643

CÔNG TY CỔ PHẦN 459 NGHỆ AN

Mã số thuế: 2901924402

CÔNG TY CỔ PHẦN 3TFILM - MEDIA

Mã số thuế: 0108218361

CÔNG TY CỔ PHẦN 3T PLUS VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108210637

CÔNG TY CỔ PHẦN 3T HOLDING

Mã số thuế: 0316624364

CÔNG TY CỔ PHẦN 3T BREWING

Mã số thuế: 0316845564

CÔNG TY CỔ PHẦN 3SSOFT

Mã số thuế: 0108240173

CÔNG TY CỔ PHẦN 3S CORNER

Mã số thuế: 0401892445

CÔNG TY CỔ PHẦN 3S CONNECT

Mã số thuế: 0315036190

CÔNG TY CỔ PHẦN 3H PIG GOLD

Mã số thuế: 5801462083

CÔNG TY CỔ PHẦN 3H INVEST

Mã số thuế: 0109723367

CÔNG TY CỔ PHẦN 3DSS VIỆT NAM

Mã số thuế: 0402069636

CÔNG TY CỔ PHẦN 3CH

Mã số thuế: 5901170260

Tìm thông tin Doanh nghiệp