Ngành nghề kinh doanh

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

Công Ty TNHH Kizuna Vina (Tên nước ngoài: Kizuna Vina Company Limited), Mã số thuế: 0314947176, được thành lập ngày 26/03/2018, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Phòng 8.6, tầng 8, tòa nhà Le Meridien, 3C Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Yoon Kook Han

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Hoạt động tư vấn quản lý.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH KIẾN THỤ

Mã số thuế: 1801701016

CÔNG TY TNHH KIẾN THÀNH LAND

Mã số thuế: 0314760900

CÔNG TY TNHH KIẾN THIẾT SƠN TRÀ

Mã số thuế: 0402068978

CÔNG TY TNHH KIẾN SƠN VIỆT NAM

Mã số thuế: 0109583769

CÔNG TY TNHH KIẾN QUÂN CONSTRUCTION

Mã số thuế: 4101587656

CÔNG TY TNHH KIẾN PHÁT VIỆT NAM

Mã số thuế: 0314955201

CÔNG TY TNHH KIẾN PHÁT HỘI AN

Mã số thuế: 4001134074

CÔNG TY TNHH KIẾN PHÁT 4U

Mã số thuế: 5801459884

CÔNG TY TNHH KIẾN LONG Á

Mã số thuế: 3200713356

CÔNG TY TNHH KIẾN KON

Mã số thuế: 6101247621

CÔNG TY TNHH KIẾN KHẢI AN

Mã số thuế: 2001343973

CÔNG TY TNHH KIẾN HƯNG NHA TRANG

Mã số thuế: 4201771659

CÔNG TY TNHH KIẾN HƯNG DECOR

Mã số thuế: 0314994987

CÔNG TY TNHH KIẾN HƯNG BÌNH

Mã số thuế: 4001228565

CÔNG TY TNHH KIẾN HOA MỘC

Mã số thuế: 0316573649

CÔNG TY TNHH KIẾN GIA NGUYỄN

Mã số thuế: 1900637932

CÔNG TY TNHH KIẾN BẠC VIỆT NAM

Mã số thuế: 0402102562

CÔNG TY TNHH KIẾN AN VIỆT NAM

Mã số thuế: 0316637638

CÔNG TY TNHH KIẾN AN TNT

Mã số thuế: 0316697186

CÔNG TY TNHH KIẾN AN NÔNG

Mã số thuế: 5801383226

CÔNG TY TNHH KIẾN AN CONSTRUCTION

Mã số thuế: 0315210434

CÔNG TY TNHH KIẾN TÂM CONS

Mã số thuế: 3702940507

CÔNG TY TNHH KIÊN TÂM AN

Mã số thuế: 0316717731

CÔNG TY TNHH KIÊN THỊNH VƯỢNG

Mã số thuế: 1702124174

CÔNG TY TNHH KIÊN THÀNH CHÈM

Mã số thuế: 0108381142

CÔNG TY TNHH KIÊN PHÚC

Mã số thuế: 0108915669

CÔNG TY TNHH KIÊN NỤ

Mã số thuế: 2400850809

CÔNG TY TNHH KIÊN NHẬT PHÁT

Mã số thuế: 0108409285

CÔNG TY TNHH KIÊN NGỌC ANH

Mã số thuế: 2802941446

CÔNG TY TNHH KIÊN NGHĨA

Mã số thuế: 3101040371

CÔNG TY TNHH KIÊN KHÔI

Mã số thuế: 1702216273

CÔNG TY TNHH KIÊN CỐ PMG VIỆT NAM

Mã số thuế: 0316637571

CÔNG TY TNHH KIÊN CƯỜNG LÊ

Mã số thuế: 0108531045

CÔNG TY TNHH KIÊN BÌNH PHÁT

Mã số thuế: 1702231666

Tìm thông tin Doanh nghiệp