Ngành nghề kinh doanh

1Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí4322
2Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước43221
3Lắp đặt hệ thống lò sưởi và điều hoà không khí43222
4Lắp đặt hệ thống xây dựng khác43290
5Hoàn thiện công trình xây dựng43300
6Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác43900
7Đại lý, môi giới, đấu giá4610
8Đại lý46101
9Môi giới46102
10Đấu giá46103
11Bán buôn thực phẩm4632
12Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt46321
13Bán buôn thủy sản46322
14Bán buôn rau, quả46323
15Bán buôn cà phê46324
16Bán buôn chè46325
17Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột46326
18Bán buôn thực phẩm khác46329
19Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh4741
20Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm trong các cửa hàng chuyên doanh47411
21Bán lẻ thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh47412
22Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh47420
23Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
24Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng49331
25Vận tải hàng hóa bằng ô tô loại khác (trừ ô tô chuyên dụng)49332
26Vận tải hàng hóa bằng xe lam, xe lôi, xe công nông49333
27Vận tải hàng hóa bằng xe thô sơ49334
28Vận tải hàng hóa bằng phương tiện đường bộ khác49339
29Vận tải đường ống49400
30Hoạt động viễn thông khác6190
31Hoạt động của các điểm truy cập internet61901
32Hoạt động viễn thông khác chưa được phân vào đâu61909
33Lập trình máy vi tính62010
34Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính62020
35Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính62090
36Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan63110
37Cổng thông tin63120
38Hoạt động thông tấn63210
39Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu63290
40Hoạt động ngân hàng trung ương64110
41Hoạt động trung gian tiền tệ khác64190
42Hoạt động công ty nắm giữ tài sản64200
43Hoạt động quỹ tín thác, các quỹ và các tổ chức tài chính khác64300
44Hoạt động cho thuê tài chính64910
45Hoạt động cấp tín dụng khác64920
46Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)64990
47Bảo hiểm nhân thọ65110
48Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan7110
49Hoạt động kiến trúc71101
50Hoạt động đo đạc bản đồ71102
51Hoạt động thăm dò địa chất, nguồn nước71103
52Hoạt động tư vấn kỹ thuật có liên quan khác71109
53Kiểm tra và phân tích kỹ thuật71200
54Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật72100
55Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học xã hội và nhân văn72200
56Quảng cáo73100
57Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận73200
58Hoạt động thiết kế chuyên dụng74100
59Hoạt động nhiếp ảnh74200
60Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu7490
61Hoạt động khí tượng thuỷ văn74901
62Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác còn lại chưa được phân vào đâu74909
63Hoạt động thú y75000
64Giáo dục nghề nghiệp8532
65Giáo dục trung cấp chuyên nghiệp85321
66Dạy nghề85322
67Đào tạo cao đẳng85410
68Đào tạo đại học và sau đại học85420
69Giáo dục thể thao và giải trí85510
70Giáo dục văn hoá nghệ thuật85520
71Giáo dục khác chưa được phân vào đâu85590
72Dịch vụ hỗ trợ giáo dục85600

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Tptechs (Tên nước ngoài: Tptechs Solution Joint Stock Company), Mã số thuế: 0314947063, được thành lập ngày 28/03/2018, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 107 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 06, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Huỳnh Tiên Hiếu

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Hoạt động viễn thông không dây.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP ZHQ

Mã số thuế: 0108204369

Tìm thông tin Doanh nghiệp