Ngành nghề kinh doanh

1Đại lý, môi giới, đấu giá4610
2Đại lý46101
3Môi giới46102
4Đấu giá46103
5Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải5229
6Dịch vụ đại lý tàu biển52291
7Dịch vụ đại lý vận tải đường biển52292
8Dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải chưa được phân vào đâu52299
9Bưu chính53100
10Chuyển phát53200
11Dịch vụ lưu trú ngắn ngày5510
12Khách sạn55101
13Biệt thự hoặc căn hộ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày55102
14Nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày55103
15Nhà trọ, phòng trọ và các cơ sở lưu trú tương tự55104
16Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động5610
17Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống56101
18Dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động khác56109
19Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...)56210
20Dịch vụ ăn uống khác56290
21Hoạt động sản xuất phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình5911
22Hoạt động sản xuất phim điện ảnh59111
23Hoạt động sản xuất phim video59112
24Hoạt động sản xuất chương trình truyền hình59113
25Hoạt động hậu kỳ59120
26Hoạt động phát hành phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình59130
27Cung ứng và quản lý nguồn lao động7830
28Cung ứng và quản lý nguồn lao động trong nước78301
29Cung ứng và quản lý nguồn lao động đi làm việc ở nước ngoài78302
30Đại lý du lịch79110
31Điều hành tua du lịch79120
32Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch79200
33Hoạt động bảo vệ cá nhân80100
34Dịch vụ hệ thống bảo đảm an toàn80200
35Dịch vụ điều tra80300
36Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp81100
37Vệ sinh chung nhà cửa81210
38Vệ sinh nhà cửa và các công trình khác81290
39Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan81300
40Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp82110

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

Công Ty TNHH Quảng Cáo Redwall Digital (Tên nước ngoài: Redwall Digital Advertising Company Limited), Mã số thuế: 0314946969, được thành lập ngày 26/03/2018, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 123 Tân Hương, Phường Tân Quý, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Lê Duy Tường

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO TOUCH

Mã số thuế: 0316685085

CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO TOASTA

Mã số thuế: 0314887946

CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO TNT

Mã số thuế: 4201774191

CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO TL

Mã số thuế: 0315818409

CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO TINH TUYẾN

Mã số thuế: 0314856105

CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO THỊNH QUANG

Mã số thuế: 1201643034

CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO THẾ HUY

Mã số thuế: 0315174592

CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO THÀNH TOẠI

Mã số thuế: 0109404226

CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO THÀNH SEN

Mã số thuế: 3002114470

CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO THUẬN PHONG

Mã số thuế: 0314785574

CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO THIỆN HƯNG

Mã số thuế: 0401877704

CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO THIÊN VIỆT

Mã số thuế: 0315839180

CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO THIÊN MỘC

Mã số thuế: 0316791485

CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO TH VIỆT

Mã số thuế: 0108868169

CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO TARGET

Mã số thuế: 0315506262

CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO T

Mã số thuế: 0315449014

CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO SƠN NAM

Mã số thuế: 0314970016

CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO SƠN MINH

Mã số thuế: 4001220527

CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO SÔNG LAM HT

Mã số thuế: 2902095250

CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO SÔNG HẬU

Mã số thuế: 1801594406

CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO SÁNG BAN MAI

Mã số thuế: 0314791722

CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO STARVIEW

Mã số thuế: 0313415732

CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO SONG QUỐC

Mã số thuế: 0314969388

CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO SONG MINH

Mã số thuế: 0315231265

Tìm thông tin Doanh nghiệp