Ngành nghề kinh doanh

1Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí4322
2Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước43221
3Lắp đặt hệ thống lò sưởi và điều hoà không khí43222
4Lắp đặt hệ thống xây dựng khác43290
5Hoàn thiện công trình xây dựng43300
6Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác43900
7Cho thuê xe có động cơ7710
8Cho thuê ôtô77101
9Cho thuê xe có động cơ khác77109
10Cho thuê thiết bị thể thao, vui chơi giải trí77210
11Cho thuê băng, đĩa video77220
12Cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình khác77290
13Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác7730
14Cho thuê máy móc, thiết bị nông, lâm nghiệp77301
15Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng77302
16Cho thuê máy móc, thiết bị văn phòng (kể cả máy vi tính)77303
17Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác chưa được phân vào đâu77309
18Cho thuê tài sản vô hình phi tài chính77400
19Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm78100
20Cung ứng lao động tạm thời78200

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

Công Ty TNHH Dịch Vụ Kỹ Thuật Công Nghệ Nk (Tên nước ngoài: Nk Technology Engineering Service Company Limited), Mã số thuế: 0314946951, được thành lập ngày 26/03/2018, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 79A, Đường số 1, Khu dân cư Lê Thành, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Lê Thị Bé Ngọc

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Lắp đặt hệ thống điện.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

Tìm thông tin Doanh nghiệp