Ngành nghề kinh doanh

1Đại lý, môi giới, đấu giá4610
2Đại lý46101
3Môi giới46102
4Đấu giá46103
5Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải5229
6Dịch vụ đại lý tàu biển52291
7Dịch vụ đại lý vận tải đường biển52292
8Dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải chưa được phân vào đâu52299
9Bưu chính53100
10Chuyển phát53200

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

Công Ty Cổ Phần Lezme (Tên nước ngoài: Lezme Joint Stock Company), Mã số thuế: 0314946736, được thành lập ngày 26/03/2018, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 56 Yên Thế, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Đinh Đức Ngân Hoàng

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Xuất bản phần mềm.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY CỔ PHẦN LIVING CAPITAL

Mã số thuế: 0316554188

CÔNG TY CỔ PHẦN LITTLE EMBASSY

Mã số thuế: 0315204127

CÔNG TY CỔ PHẦN LITHACO VIỆT NAM

Mã số thuế: 0201898785

CÔNG TY CỔ PHẦN LIT

Mã số thuế: 0109641770

CÔNG TY CỔ PHẦN LISTEEL

Mã số thuế: 0314962833

CÔNG TY CỔ PHẦN LISA VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108400405

CÔNG TY CỔ PHẦN LISA GROUP

Mã số thuế: 0316599887

CÔNG TY CỔ PHẦN LIONS TNT

Mã số thuế: 0315913155

CÔNG TY CỔ PHẦN LIONLAND

Mã số thuế: 2301140117

CÔNG TY CỔ PHẦN LION INVEST

Mã số thuế: 0315492524

CÔNG TY CỔ PHẦN LINKVIETNAM.303

Mã số thuế: 0109191352

CÔNG TY CỔ PHẦN LINKRICA

Mã số thuế: 0314879783

CÔNG TY CỔ PHẦN LINKA VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108926910

CÔNG TY CỔ PHẦN LINK ASEAN

Mã số thuế: 0108170624

CÔNG TY CỔ PHẦN LINHNA

Mã số thuế: 0109209112

CÔNG TY CỔ PHẦN LINH VY HÀ NỘI

Mã số thuế: 0108383774

CÔNG TY CỔ PHẦN LINH THANH HOA

Mã số thuế: 0108945769

CÔNG TY CỔ PHẦN LINEUS VN

Mã số thuế: 0315973972

CÔNG TY CỔ PHẦN LINE DECOR

Mã số thuế: 0108151903

CÔNG TY CỔ PHẦN LINACOS

Mã số thuế: 0109386915

CÔNG TY CỔ PHẦN LINA NETWORK

Mã số thuế: 0314947352

CÔNG TY CỔ PHẦN LIN HOÀNG

Mã số thuế: 3301628717

CÔNG TY CỔ PHẦN LIMOUSINE GROUP

Mã số thuế: 0315022381

CÔNG TY CỔ PHẦN LIMBA

Mã số thuế: 2400906233

CÔNG TY CỔ PHẦN LIMA

Mã số thuế: 5400521214

CÔNG TY CỔ PHẦN LIM DESIGN & BUILD

Mã số thuế: 0108087574

CÔNG TY CỔ PHẦN LIKO GROUP

Mã số thuế: 0108909880

CÔNG TY CỔ PHẦN LIKETHAT

Mã số thuế: 0109514638

CÔNG TY CỔ PHẦN LIGHTHOUSE GROUP

Mã số thuế: 0109518417

CÔNG TY CỔ PHẦN LIGHT VIỆT NAM

Mã số thuế: 0109513779

CÔNG TY CỔ PHẦN LIGHT VALLEY

Mã số thuế: 0315298446

CÔNG TY CỔ PHẦN LIGHT HILL GEMSTONE

Mã số thuế: 0316901321

CÔNG TY CỔ PHẦN LIFETEKCOM

Mã số thuế: 0108941475

CÔNG TY CỔ PHẦN LIFE GLOBAL

Mã số thuế: 0109540437

CÔNG TY CỔ PHẦN LICORNLAND

Mã số thuế: 1702236470

CÔNG TY CỔ PHẦN LIC GROUP

Mã số thuế: 5702087434

CÔNG TY CỔ PHẦN LIBERZY

Mã số thuế: 0401880778

CÔNG TY CỔ PHẦN LI SU HÀ NỘI

Mã số thuế: 0108379305

CÔNG TY CỔ PHẦN LHL VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108362911

CÔNG TY CỔ PHẦN LHK NGÔI SAO

Mã số thuế: 0108364154

CÔNG TY CỔ PHẦN LHA QUỐC TẾ

Mã số thuế: 0108363866

Tìm thông tin Doanh nghiệp