Ngành nghề kinh doanh

1Đại lý, môi giới, đấu giá4610
2Đại lý46101
3Môi giới46102
4Đấu giá46103
5Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống4620
6Bán buôn thóc, ngô và các loại hạt ngũ cốc khác46201
7Bán buôn hoa và cây46202
8Bán buôn động vật sống46203
9Bán buôn thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và thuỷ sản46204
10Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu khác (trừ gỗ, tre, nứa)46209
11Bán buôn gạo46310
12Bán buôn thực phẩm4632
13Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt46321
14Bán buôn thủy sản46322
15Bán buôn rau, quả46323
16Bán buôn cà phê46324
17Bán buôn chè46325
18Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột46326
19Bán buôn thực phẩm khác46329
20Bán buôn đồ uống4633
21Bán buôn đồ uống có cồn46331
22Bán buôn đồ uống không có cồn46332
23Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào46340
24Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép4641
25Bán buôn vải46411
26Bán buôn thảm, đệm, chăn, màn, rèm, ga trải giường, gối và hàng dệt khác46412
27Bán buôn hàng may mặc46413
28Bán buôn giày dép46414
29Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình4649
30Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác46491
31Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế46492
32Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh46493
33Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh46494
34Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện46495
35Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự46496
36Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm46497
37Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao46498
38Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân vào đâu46499
39Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm46510
40Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông46520
41Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp46530
42Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác4659
43Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng46591
44Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện)46592
45Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da giày46593
46Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi)46594
47Bán buôn máy móc, thiết bị y tế46595
48Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được phân vào đâu46599
49Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
50Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến46631
51Bán buôn xi măng46632
52Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi46633
53Bán buôn kính xây dựng46634
54Bán buôn sơn, vécni46635
55Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh46636
56Bán buôn đồ ngũ kim46637
57Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng46639
58Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
59Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp46691
60Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp)46692
61Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh46693
62Bán buôn cao su46694
63Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt46695
64Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép46696
65Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại46697
66Bán buôn chuyên doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu46699
67Bán buôn tổng hợp46900
68Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp47110
69Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh4722
70Bán lẻ thịt và các sản phẩm thịt trong các cửa hàng chuyên doanh47221
71Bán lẻ thủy sản trong các cửa hàng chuyên doanh47222
72Bán lẻ rau, quả trong các cửa hàng chuyên doanh47223
73Bán lẻ đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh, mứt, kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột trong các cửa hàng chuyên doanh47224
74Bán lẻ thực phẩm khác trong các cửa hàng chuyên doanh47229
75Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh47230
76Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên doanh47240
77Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh47300
78Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh4741
79Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm trong các cửa hàng chuyên doanh47411
80Bán lẻ thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh47412
81Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh47420
82Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa hàng chuyên doanh4751
83Bán lẻ vải trong các cửa hàng chuyên doanh47511
84Bán lẻ len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa hàng chuyên doanh47519
85Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh4752
86Bán lẻ đồ ngũ kim trong các cửa hàng chuyên doanh47521
87Bán lẻ sơn, màu, véc ni trong các cửa hàng chuyên doanh47522
88Bán lẻ kính xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh47523
89Bán lẻ xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi và vật liệu xây dựng khác trong các cửa hàng chuyên doanh47524
90Bán lẻ gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh47525
91Bán lẻ thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh47529
92Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn trong các cửa hàng chuyên doanh47530
93Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh4759
94Bán lẻ đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện trong các cửa hàng chuyên doanh47591
95Bán lẻ giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội thất tương tự trong các cửa hàng chuyên doanh47592
96Bán lẻ đồ dùng gia đình bằng gốm, sứ, thủy tinh trong các cửa hàng chuyên doanh47593
97Bán lẻ nhạc cụ trong các cửa hàng chuyên doanh47594
98Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác còn lại chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh47599
99Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh47610
100Bán lẻ băng đĩa âm thanh, hình ảnh (kể cả băng, đĩa trắng) trong các cửa hàng chuyên doanh47620
101Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng chuyên doanh47630
102Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh47640
103Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh4771
104Bán lẻ hàng may mặc trong các cửa hàng chuyên doanh47711
105Bán lẻ giày dép trong các cửa hàng chuyên doanh47712
106Bán lẻ cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác trong các cửa hàng chuyên doanh47713
107Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh4772
108Bán lẻ dược phẩm, dụng cụ y tế trong các cửa hàng chuyên doanh47721
109Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh47722
110Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh4773
111Bán lẻ hoa, cây cảnh trong các cửa hàng chuyên doanh47731
112Bán lẻ vàng, bạc, đá quí và đá bán quí, đồ trang sức trong các cửa hàng chuyên doanh47732
113Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ trong các cửa hàng chuyên doanh47733
114Bán lẻ tranh, ảnh và các tác phẩm nghệ thuật khác (trừ đồ cổ) trong các cửa hàng chuyên doanh47734
115Bán lẻ dầu hoả, ga, than nhiên liệu dùng cho gia đình trong các cửa hàng chuyên doanh47735
116Bán lẻ đồng hồ, kính mắt trong các cửa hàng chuyên doanh47736
117Bán lẻ máy ảnh, phim ảnh và vật liệu ảnh trong các cửa hàng chuyên doanh47737
118Bán lẻ xe đạp và phụ tùng trong các cửa hàng chuyên doanh47738
119Bán lẻ hàng hóa khác mới chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh47739
120Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu7490
121Hoạt động khí tượng thuỷ văn74901
122Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác còn lại chưa được phân vào đâu74909
123Hoạt động thú y75000
124Giáo dục nghề nghiệp8532
125Giáo dục trung cấp chuyên nghiệp85321
126Dạy nghề85322
127Đào tạo cao đẳng85410
128Đào tạo đại học và sau đại học85420
129Giáo dục thể thao và giải trí85510
130Giáo dục văn hoá nghệ thuật85520
131Giáo dục khác chưa được phân vào đâu85590
132Dịch vụ hỗ trợ giáo dục85600

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

Công Ty TNHH Công Nghệ & Sức Khỏe Kỷ Nguyên Mới (Tên nước ngoài: New Era Technology & Healthy Company Limited), Mã số thuế: 0314946729, được thành lập ngày 26/03/2018, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 21 Đường nội khu 1C, Khu phố Mỹ Thái 1C, Phú Mỹ Hưng, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Nguyễn Đức Huy Hùng

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Quảng cáo.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ AN GIA 24H

Mã số thuế: 0314929508

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ AN CÔ VIỆT

Mã số thuế: 1801593730

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ AN BẢO

Mã số thuế: 1101880497

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ AMZWEB

Mã số thuế: 0316951026

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ AMALL

Mã số thuế: 0108115599

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ALADIN

Mã số thuế: 0108179472

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ AKIHOME

Mã số thuế: 0109667306

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ AI T&M;

Mã số thuế: 0316725154

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ AGRE

Mã số thuế: 0312567387

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ AETEK

Mã số thuế: 0315983089

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ AAZ

Mã số thuế: 0402086769

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ A&T CHÂU Á

Mã số thuế: 0108986476

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ A PLUS

Mã số thuế: 0109675459

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ 72ECOM

Mã số thuế: 3502430354

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ 12BAY

Mã số thuế: 0316751330

Tìm thông tin Doanh nghiệp