Ngành nghề kinh doanh

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

Công Ty TNHH Phát Triển Bất Động Sản Nam Phú (Tên nước ngoài: Nam Phu Real Estate Development Company Limited), Mã số thuế: 0314946542, được thành lập ngày 26/03/2018, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Tầng 5 tòa nhà Paxsky, 123 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 06, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Phạm Hồng Phú

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CTE

Mã số thuế: 0315023755

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CK

Mã số thuế: 0201861880

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CITY

Mã số thuế: 0314909759

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN BỐNG VÀNG

Mã số thuế: 0109629766

Tìm thông tin Doanh nghiệp