Ngành nghề kinh doanh

1Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác4511
2Bán buôn ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống)45111
3Bán buôn xe có động cơ khác45119
4Bán lẻ ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống)45120
5Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác4659
6Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng46591
7Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện)46592
8Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da giày46593
9Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi)46594
10Bán buôn máy móc, thiết bị y tế46595
11Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được phân vào đâu46599
12Kho bãi và lưu giữ hàng hóa5210
13Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho ngoại quan52101
14Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho đông lạnh (trừ kho ngoại quan)52102
15Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho khác52109
16Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác7730
17Cho thuê máy móc, thiết bị nông, lâm nghiệp77301
18Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng77302
19Cho thuê máy móc, thiết bị văn phòng (kể cả máy vi tính)77303
20Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác chưa được phân vào đâu77309
21Cho thuê tài sản vô hình phi tài chính77400
22Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm78100
23Cung ứng lao động tạm thời78200
24Cung ứng và quản lý nguồn lao động7830
25Cung ứng và quản lý nguồn lao động trong nước78301
26Cung ứng và quản lý nguồn lao động đi làm việc ở nước ngoài78302
27Đại lý du lịch79110
28Điều hành tua du lịch79120
29Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch79200
30Hoạt động bảo vệ cá nhân80100
31Dịch vụ hệ thống bảo đảm an toàn80200
32Dịch vụ điều tra80300
33Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp81100
34Vệ sinh chung nhà cửa81210
35Vệ sinh nhà cửa và các công trình khác81290
36Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan81300
37Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp82110

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

Công Ty TNHH Kỹ Thuật Và Xây Dựng D-a E&c Vina (Tên nước ngoài: D-a E&c Vina Engineering And Construction Company Limited), Mã số thuế: 0314946528, được thành lập ngày 26/03/2018, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Tầng 2, Tòa Nhà Paragon, 3 Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Nguyễn Thị Trang Dung

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Xây dựng nhà các loại.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT XUÂN KHANG

Mã số thuế: 3702694604

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VẠN ĐỨC

Mã số thuế: 0314778168

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VẠN KIM

Mã số thuế: 3603796796

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VŨ QUANG

Mã số thuế: 0316789729

Tìm thông tin Doanh nghiệp