Ngành nghề kinh doanh

1Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh4741
2Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm trong các cửa hàng chuyên doanh47411
3Bán lẻ thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh47412
4Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh47420

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Rda (Tên nước ngoài: Rda Technology Joint Stock Company), Mã số thuế: 0314946415, được thành lập ngày 26/03/2018, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 51/11 Cao Thắng, Phường 03, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Lê Thái Dương

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Xuất bản phần mềm.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SUPVN

Mã số thuế: 0108534208

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SLINK

Mã số thuế: 0109517702

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SALO

Mã số thuế: 0109269721

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SABI

Mã số thuế: 0109663608

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ S9

Mã số thuế: 0108266485

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ S.HOME

Mã số thuế: 0314967359

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ROBMAC

Mã số thuế: 2500665542

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ RIM

Mã số thuế: 0314965182

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ RICENA

Mã số thuế: 1001213066

Tìm thông tin Doanh nghiệp