Ngành nghề kinh doanh

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

Công Ty TNHH Pophere Vietnam (Tên nước ngoài: Pophere Vietnam Company Limited), Mã số thuế: 0314946253, được thành lập ngày 28/03/2018, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 327-329 Tô Hiến Thành, Phường 13, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Nguyễn Nhật Khoa Đặng Huỳnh Ánh Tâm

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Hoạt động tư vấn quản lý.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH PRECISION K&S

Mã số thuế: 0314805742

CÔNG TY TNHH PRECISE TECH

Mã số thuế: 0316684941

CÔNG TY TNHH PRECIOUS HAVEN KINDER

Mã số thuế: 0314996060

CÔNG TY TNHH PRATA LAH

Mã số thuế: 0315182057

CÔNG TY TNHH PRAIM

Mã số thuế: 0401935579

CÔNG TY TNHH PR TRIỆU VẠN PHÚC

Mã số thuế: 2400915654

CÔNG TY TNHH PR MEDIA

Mã số thuế: 0109479743

CÔNG TY TNHH PR LINK GLOBAL

Mã số thuế: 0314855415

CÔNG TY TNHH PR KỲ NGUYÊN

Mã số thuế: 0314903468

CÔNG TY TNHH PR COLLECTION VIỆT

Mã số thuế: 0108146011

CÔNG TY TNHH PQS VIỆT NAM

Mã số thuế: 0316613429

CÔNG TY TNHH PQ CONSULTANT

Mã số thuế: 0316307397

CÔNG TY TNHH PPS SERVICES

Mã số thuế: 0315948662

CÔNG TY TNHH PPO PPO BARBERSHOP

Mã số thuế: 0315001864

CÔNG TY TNHH PPHD HÙNG CƯỜNG 2

Mã số thuế: 3702649993

CÔNG TY TNHH PPG HOMEMADE

Mã số thuế: 0314901044

CÔNG TY TNHH PPA LEATHER

Mã số thuế: 0314833027

CÔNG TY TNHH PP VIỆT NAM

Mã số thuế: 2802889796

CÔNG TY TNHH POWERKNIT VIỆT NAM

Mã số thuế: 3603444610

CÔNG TY TNHH POWERIO

Mã số thuế: 0316852635

CÔNG TY TNHH POWERBALL

Mã số thuế: 0108231122

CÔNG TY TNHH POWER WELL INTERNATIONAL

Mã số thuế: 3702890775

CÔNG TY TNHH POWER THĂNG LONG

Mã số thuế: 0108368134

CÔNG TY TNHH POWER STEAM ĐỒNG NAI

Mã số thuế: 3603791741

CÔNG TY TNHH POWER SPECIALTY INNOVATION

Mã số thuế: 0201825233

CÔNG TY TNHH POWER P.T.P

Mã số thuế: 0316436434

CÔNG TY TNHH POWER OF CHANGE

Mã số thuế: 0316951555

CÔNG TY TNHH POWER NATURE

Mã số thuế: 0316571070

CÔNG TY TNHH POWER NATURE SOLAR

Mã số thuế: 0316571105

CÔNG TY TNHH POWER HITECH INT’L

Mã số thuế: 0314915618

CÔNG TY TNHH POWER CAPITAL GROUP

Mã số thuế: 0316595522

CÔNG TY TNHH POWER 9

Mã số thuế: 0201901276

CÔNG TY TNHH POVICIO

Mã số thuế: 0315029517

CÔNG TY TNHH POULO TRIP ĐỒNG NAI

Mã số thuế: 3603599290

CÔNG TY TNHH POTEN

Mã số thuế: 0316370790

CÔNG TY TNHH POTATOYUN

Mã số thuế: 0316897611

CÔNG TY TNHH POTATO THỦY TIÊN

Mã số thuế: 0314860599

CÔNG TY TNHH POSAZ

Mã số thuế: 3801172327

CÔNG TY TNHH POS-1 VIỆT NAM

Mã số thuế: 0315425292

CÔNG TY TNHH POS SÔNG HÀN

Mã số thuế: 0315193789

CÔNG TY TNHH PORÊVES

Mã số thuế: 0316838976

CÔNG TY TNHH PORT CITIES VIỆT NAM

Mã số thuế: 0315169458

CÔNG TY TNHH POPPO

Mã số thuế: 0316692452

Tìm thông tin Doanh nghiệp