Ngành nghề kinh doanh

1Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ4210
2Xây dựng công trình đường sắt42101
3Xây dựng công trình đường bộ42102
4Xây dựng công trình công ích42200
5Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác42900
6Phá dỡ43110
7Chuẩn bị mặt bằng43120
8Lắp đặt hệ thống điện43210
9Dịch vụ lưu trú ngắn ngày5510
10Khách sạn55101
11Biệt thự hoặc căn hộ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày55102
12Nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày55103
13Nhà trọ, phòng trọ và các cơ sở lưu trú tương tự55104
14Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động5610
15Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống56101
16Dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động khác56109
17Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...)56210
18Dịch vụ ăn uống khác56290
19Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan7110
20Hoạt động kiến trúc71101
21Hoạt động đo đạc bản đồ71102
22Hoạt động thăm dò địa chất, nguồn nước71103
23Hoạt động tư vấn kỹ thuật có liên quan khác71109
24Kiểm tra và phân tích kỹ thuật71200
25Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật72100
26Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học xã hội và nhân văn72200
27Quảng cáo73100
28Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận73200
29Hoạt động thiết kế chuyên dụng74100
30Hoạt động nhiếp ảnh74200
31Giáo dục nghề nghiệp8532
32Giáo dục trung cấp chuyên nghiệp85321
33Dạy nghề85322
34Đào tạo cao đẳng85410
35Đào tạo đại học và sau đại học85420
36Giáo dục thể thao và giải trí85510
37Giáo dục văn hoá nghệ thuật85520
38Giáo dục khác chưa được phân vào đâu85590
39Dịch vụ hỗ trợ giáo dục85600

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thanh Niên Festival (Tên nước ngoài: Festival Thanh Nien Investment Joint Stock Company), Mã số thuế: 0314946214, được thành lập ngày 26/03/2018, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 31 Cao Thắng, Phường 02, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Nguyễn Văn Hùng

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THENFOOD

Mã số thuế: 0108875543

Tìm thông tin Doanh nghiệp