Ngành nghề kinh doanh

1Sản xuất sản phẩm từ plastic2220
2Sản xuất bao bì từ plastic22201
3Sản xuất sản phẩm khác từ plastic22209
4Sản xuất thuỷ tinh và sản phẩm từ thuỷ tinh23100
5Sản xuất sản phẩm chịu lửa23910
6Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét23920
7Sản xuất sản phẩm gốm sứ khác23930

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

Công Ty TNHH Bảng In Việt Quốc (Tên nước ngoài: Công Ty TNHH Bảng In Việt Quốc), Mã số thuế: 0314945965, được thành lập ngày 26/03/2018, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại D8/5A Ấp 4, Xã Bình Chánh, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Nguyễn Duy Lâm

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: In ấn.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH BẢO HOA TRAVEL

Mã số thuế: 0601158129

CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM TÂM AN

Mã số thuế: 0314861560

CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM TOÀN TÂM

Mã số thuế: 2301155794

CÔNG TY TNHH BẢO HIẾU HIỀN

Mã số thuế: 4001140945

CÔNG TY TNHH BẢO HIẾU GLASS

Mã số thuế: 0402087480

CÔNG TY TNHH BẢO GIA LAND

Mã số thuế: 0315177762

CÔNG TY TNHH BẢO GIA AN PHÚC

Mã số thuế: 4401086932

CÔNG TY TNHH BẢO DƯƠNG LÂM

Mã số thuế: 0315927398

CÔNG TY TNHH BẢO DUY TÂN

Mã số thuế: 0315020592

CÔNG TY TNHH BẢO DUY LONG

Mã số thuế: 6001609677

CÔNG TY TNHH BẢO DUY JEWELRY

Mã số thuế: 0402094625

CÔNG TY TNHH BẢO CHÂU NGUYỄN LS

Mã số thuế: 4900874350

CÔNG TY TNHH BẢO CHÂU MT

Mã số thuế: 4201828802

CÔNG TY TNHH BẢO CHÂN PHÚ YÊN

Mã số thuế: 4401055684

CÔNG TY TNHH BẢO CHIẾN

Mã số thuế: 1001129287

CÔNG TY TNHH BẢO BẢO PHÁT

Mã số thuế: 0315838638

CÔNG TY TNHH BẢO BẢO GIA

Mã số thuế: 3603536886

CÔNG TY TNHH BẢO BÌNH PHÚ YÊN

Mã số thuế: 4401090505

CÔNG TY TNHH BẢO BOSS

Mã số thuế: 2400904451

CÔNG TY TNHH BẢO ANH SÀI GÒN

Mã số thuế: 0314785486

CÔNG TY TNHH BẢO ANH KT

Mã số thuế: 2802942016

CÔNG TY TNHH BẢO ANH HB

Mã số thuế: 5400491619

CÔNG TY TNHH BẢO ANH FASHION

Mã số thuế: 0314861338

CÔNG TY TNHH BẢO ANH ENTERPRISE

Mã số thuế: 3502458663

CÔNG TY TNHH BẢO AN YÊN BÁI

Mã số thuế: 5200920934

CÔNG TY TNHH BẢO AN TRẦN GIA

Mã số thuế: 0316846984

CÔNG TY TNHH BẢO AN SKY

Mã số thuế: 0402084747

CÔNG TY TNHH BẢO AN QUẢNG NINH

Mã số thuế: 5702054319

CÔNG TY TNHH BẢO AN QUÝ

Mã số thuế: 0202056478

CÔNG TY TNHH BẢO AN PHÁT REAL

Mã số thuế: 0316599615

CÔNG TY TNHH BẢO AN NHI

Mã số thuế: 0316718037

CÔNG TY TNHH BẢO AN NHA TRANG

Mã số thuế: 4201932313

CÔNG TY TNHH BẢO AN LUẬT

Mã số thuế: 2902104561

CÔNG TY TNHH BẢO AN HOÀI ĐỨC

Mã số thuế: 0109663703

CÔNG TY TNHH BẢO AN GREEN HOUSE

Mã số thuế: 4300855589

CÔNG TY TNHH BẢO AN GIA PHÁT

Mã số thuế: 0314887671

CÔNG TY TNHH BẢO AN GIA BẮC NINH

Mã số thuế: 2301167084

CÔNG TY TNHH BẢO AN FOOD

Mã số thuế: 0402104055

CÔNG TY TNHH BẢO AN DEVELOP

Mã số thuế: 3002114343

CÔNG TY TNHH BẢO AN DCT

Mã số thuế: 2902096832

CÔNG TY TNHH BẢO AN 689

Mã số thuế: 0801337037

CÔNG TY TNHH BẢNG VẼ VIỆT NAM XP

Mã số thuế: 0315953341

Tìm thông tin Doanh nghiệp