Ngành nghề kinh doanh

1Trồng lúa01110
2Trồng ngô và cây lương thực có hạt khác01120
3Trồng cây lấy củ có chất bột01130
4Trồng cây mía01140
5Trồng cây thuốc lá, thuốc lào01150
6Trồng cây lấy sợi01160
7Trồng cây có hạt chứa dầu01170
8Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh0118
9Trồng rau các loại01181
10Trồng đậu các loại01182
11Trồng hoa, cây cảnh01183
12Trồng cây hàng năm khác01190
13Trồng cây ăn quả0121
14Trồng nho01211
15Trồng xoài, cây ăn quả vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới01212
16Trồng cam, quít và các loại quả có múi khác01213
17Trồng táo, mận và các loại quả có hạt như táo01214
18Trồng nhãn, vải, chôm chôm01215
19Trồng cây ăn quả khác01219
20Trồng cây lấy quả chứa dầu01220
21Trồng cây điều01230
22Trồng cây hồ tiêu01240
23Trồng cây cao su01250
24Trồng cây cà phê01260
25Trồng cây chè01270
26Trồng cây gia vị, cây dược liệu0128
27Trồng cây gia vị01281
28Trồng cây dược liệu01282
29Trồng cây lâu năm khác01290
30Nhân và chăm sóc cây giống nông nghiệp01300
31Chăn nuôi trâu, bò01410
32Chăn nuôi ngựa, lừa, la01420
33Chăn nuôi dê, cừu01440
34Chăn nuôi lợn01450
35Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống4620
36Bán buôn thóc, ngô và các loại hạt ngũ cốc khác46201
37Bán buôn hoa và cây46202
38Bán buôn động vật sống46203
39Bán buôn thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và thuỷ sản46204
40Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu khác (trừ gỗ, tre, nứa)46209
41Bán buôn gạo46310
42Bán buôn thực phẩm4632
43Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt46321
44Bán buôn thủy sản46322
45Bán buôn rau, quả46323
46Bán buôn cà phê46324
47Bán buôn chè46325
48Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột46326
49Bán buôn thực phẩm khác46329
50Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
51Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp46691
52Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp)46692
53Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh46693
54Bán buôn cao su46694
55Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt46695
56Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép46696
57Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại46697
58Bán buôn chuyên doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu46699
59Bán buôn tổng hợp46900
60Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp47110
61Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp4719
62Bán lẻ trong siêu thị, trung tâm thương mại47191
63Bán lẻ khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp47199
64Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh47210
65Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh4722
66Bán lẻ thịt và các sản phẩm thịt trong các cửa hàng chuyên doanh47221
67Bán lẻ thủy sản trong các cửa hàng chuyên doanh47222
68Bán lẻ rau, quả trong các cửa hàng chuyên doanh47223
69Bán lẻ đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh, mứt, kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột trong các cửa hàng chuyên doanh47224
70Bán lẻ thực phẩm khác trong các cửa hàng chuyên doanh47229
71Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh47230
72Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên doanh47240
73Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh47300

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

Công Ty Cổ Phần Tqs (Tên nước ngoài: Tqs Joint Stock Company), Mã số thuế: 0314945806, được thành lập ngày 26/03/2018, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 17/11 Huỳnh Tấn Phát, khu phố 1, Phường Bình Thuận, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Trần Ngọc Tú

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Nhân và chăm sóc cây giống nông nghiệp.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY CỔ PHẦN TRINITY BROTHERS

Mã số thuế: 0316403816

CÔNG TY CỔ PHẦN TRIANA

Mã số thuế: 0108167974

CÔNG TY CỔ PHẦN TREVI STEM

Mã số thuế: 0109641611

CÔNG TY CỔ PHẦN TREND GROUP

Mã số thuế: 0108866267

CÔNG TY CỔ PHẦN TREND CREATION

Mã số thuế: 0109732354

CÔNG TY CỔ PHẦN TRE FURNITURE

Mã số thuế: 0314789956

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSWORLD QBV ICD

Mã số thuế: 0201859803

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSAD VIỆT NAM

Mã số thuế: 0316413758

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANS

Mã số thuế: 0108103427

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG VÂN ANH

Mã số thuế: 2500664556

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG SỨC NBV

Mã số thuế: 0314882627

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG MY YÊN BÁI

Mã số thuế: 5200920388

CÔNG TY CỔ PHẦN TRADITIONS ASIA

Mã số thuế: 0901093176

CÔNG TY CỔ PHẦN TRACODI POWER

Mã số thuế: 0314891572

CÔNG TY CỔ PHẦN TQV

Mã số thuế: 3101074557

CÔNG TY CỔ PHẦN TQTH

Mã số thuế: 2500612318

CÔNG TY CỔ PHẦN TQT ĐẠI VIỆT

Mã số thuế: 0108769697

Tìm thông tin Doanh nghiệp